Bestyrelsesmøde/2009-08-22

Fra Wikimedia Danmark
Spring til navigation Spring til søgning
 • Nærværende dokument: Referat, oprindeligt udsendt pr. email 3/9 kl. 21.00 af Victor Valore
 • Møde type: Ordinært bestyrelsesmøde
 • Tid og sted: 22. august 2009, kl. 14.00 til 17.00 på Østerbro, København

Åbning af mødet[redigér]

Valg af referent[redigér]

Suppleant Victor Valore valgt.

Konstatering af tilstedeværelse, afbud og beslutningsdygtighed[redigér]

 • Tilstede: Ole Andersen, Rainer Lippold, Finn Aarup Nielsen, Thyge Larsen (Revisor), Victor Valore (Suppleant)
 • Fraværende med afbud: Thomas Bredøl, Mogens Engelund, Simon van Studinski, Niels Emil Larsen

Godkendelse af dagsorden[redigér]

 • Godkendelse af referat fra forrige møde
 • Formandens orientering
 • Økonomi og medlemmer
 • Aktiviteter
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt

Godkendelse af referat fra forrige møde[redigér]

Ingen bemærkninger, referatet godkendes.

Formandens orientering[redigér]

 • Fremdrift i sagen om wikimedia.dk
 • Samarbejde med Creative Commons ved Henrik Moltke
 • Vi er formelt blevet godkendt som chapter

Økonomi og medlemmer[redigér]

16 medlemmer og 1222,- i kassen ved regnskabsårets udløb.

Aktiviteter[redigér]

 • Generalforsamling planlægges. Følgende besluttedes:
  • Datoen fastsættes til 26. september 2009.
  • Foreslået lokalitet er Støberiet.
  • Generalforsamlingen indkaldes jævnfør vedtægternes standards dagsorden.
  • Indkaldelsen udsendes pr. e-mail af formand eller kasserer.
 • Rainer orienterede fra Chapters Meeting i Berlin. VI er blevet opfordret til at lave et seminar om fundraising – Samarbejde med de Nordiske Lande

Indkomne forslag[redigér]

Ingen

Eventuelt[redigér]

Mogens Engelund ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen grundet personlige årsager.