Bestyrelsesmøde/2009-10-31

Fra Wikimedia Danmark
Spring til navigation Spring til søgning
Indholdet på denne side er overført fra Wikimedia Danmarks metawiki-side fra før foreningen havde sin egen hjemmeside. Visse ting er blevet rettet/modificeret, men der tages forbehold for eventuelle fejl. Klik her for at se bidragsyderne til den oprindelige version.
 • Nærværende dokument: Referat, godkendt den 28/12-2009
 • Møde type: Ordinært bestyrelsesmøde
 • Tid og sted: 31. oktober 2010, kl. 10.00 i lokale 103, VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2200 København N

Åbning af mødet[redigér]

Valg af referent[redigér]

Sekretær Victor Valore valgt.

Konstatering af tilstedeværelse, afbud og beslutningsdygtighed[redigér]

 • Tilstede: Ole Andersen, Rainer Lippold, Victor Valore, Simon van Studinski
 • Fraværende med afbud: Thomas Bredøl, Nils Larsen, Finn Nielsen
 • Fraværende: Jan Friberg
 • Mødet er beslutningsbygtigt da der er fire fremmødte.

Godkendelse af dagsorden[redigér]

Den fremsendte dagsorden blev godkendt.

 • Åbning af mødet
  • Valg af referent
  • Konstatering af tilstedeværelse, afbud og beslutningsdygtighed
  • Godkendelse af dagsorden
  • Fastsættelse af næste møde
 • Godkendelse af referat fra forrige møde
 • Formandens orientering
 • Økonomi og medlemmer
 • Aktiviteter
  • Kulturnatten
  • Arrangement med lokalhistoriske arkiver
 • Indkomne forslag
  • Revidering af forretningsorden
  • Kommunikationsplan
 • Eventuelt

Fastsættelse af næste møde[redigér]

Den principielle mødeplan for året udgøres af fysiske møder i november, januar/februar, maj, august og med et IRC-baseret møde imellem de fysiske møder.

Næste fysiske møde fastsættes til søndag den 31. januar 2010 kl. 14.00.

Næste IRC-baserede møde fastsættes til mandag den 28. december 2009 kl. 21.00.

Godkendelse af referat fra forrige møde[redigér]

Referat af mødet den 5. oktober, udsendt pr. email af Victor Valore den 3. september godkendes.

Formandens orientering[redigér]

Ole Andersen orienterede om:

 • Kulturnat - Blev afholdt hos Social Square i København, med et begrænset fremmøde. Enkelte billeder kom online på Commons.
 • internal.wikimedia.org - Ole har fået adgang og indholdet er som forventet, interne dokumenter og ting under klargørelse. Ikke egnet til intern vidensdeling.
 • dk.wikimedia.org - Er oprettet som en Bugzilla sag og afventer udførsel fra WMF.

Økonomi og medlemmer[redigér]

Punktet udgår.

Aktiviteter[redigér]

Kulturnatten[redigér]

Ole Andersen orienterede jvf. ovenfor.

Victor præsenterede sine tanker til et Wiki-Fotodøgn. Victor færdiggør oplægget og lægger på meta inden 1. december. Behandles på IRC mødet den 21. december.

Rainer forsøger at kontakte nogle fotoklubber.

Arrangement med lokalhistoriske arkiver[redigér]

Ingen aktivitet endnu, ad-hoc udvalget arbejder videre. Kan eventuelt kombineres med Wiki-Fotodøgn som en digitaliseringskategori.

Indkomne forslag[redigér]

Revidering af forretningsorden[redigér]

Victor Valore foreslår at der stammes op på forretningsordenen, for at sikre at formaliteter overholdes. Ønskede områder for opstramning inkludere (men er

ikke begrænset til):

 • Opfølgning - mere going concern
 • Formalia
 • Arkivering af referater og andre
 • Bestyrelsens roller
 • Præciseringer af beslutningskompetencer, osv.

Vi laver en fællesskabs-redigering af forretningsordenen på Meta fremad mod IRC-mødet i december hvor vi sigter på en formel godkendelse.

Kommunikationsplan[redigér]

Victor Valore fremlagde sit forslag, som der var enkelte kommentarer til. Den lægges op på Meta til videre fælles behandling.

Eventuelt[redigér]

 • "Admins on Da-wiki" kort gennemgået
 • Donationer
  • Donationer til Dansk Wikimedia direkte efter svensk/tysk forbilled.
  • Wikimedia Foundation grants - Interessant inspiration og vi skal huske at gøre klar til næste søgefrist.
  • Anderkendelse så bidrag kan fratrækkes kræver væsentlig kapital (150.000) og stor medlemsgruppe (300).
 • WMDK redigering
  • Lave konkurrence/afstemning hvor man via skabeloner kan give sit eget bud på en WMDK forside.
 • Sommerquiz - Julequiz drives af Ole
 • Udvalg - Der laves ikke stående udvalg for nærværende, da vi vil fokusere vore kræfter på konkrete projekter.
 • WMF Strategi projekt - Vi har ikke pt. resourcer til at deltage.