Bestyrelsesmøde/2010-03-16

Fra Wikimedia Danmark
Spring til navigation Spring til søgning
Indholdet på denne side er overført fra Wikimedia Danmarks metawiki-side fra før foreningen havde sin egen hjemmeside. Visse ting er blevet rettet/modificeret, men der tages forbehold for eventuelle fejl. Klik her for at se bidragsyderne til den oprindelige version.
 • Nærværende dokument: Udkast til referat
 • Møde type: Ordinært bestyrelsesmøde - online
 • Tid og sted: 16. marts 2010, kl. 21:00,
IRC

Åbning af mødet

[redigér]

Valg af referent

[redigér]

Formand Ole Andersen

Konstatering af tilstedeværelse, afbud og beslutningsdygtighed

[redigér]
 • Tilstede: Ole Andersen, Rainer Lippold, Thomas Bredøl, Jan Friberg, Simon Van Studinski, Thyge Larsen (Revisor), Thomas Bredøl (fra pkt.2)
 • Fraværende med afbud: Victor Valore
 • Fraværende: Nils Larsen (Suppleant)
 • Mødet er beslutningsdygtigt.

Godkendelse af dagsorden

[redigér]

Den følgende dagsorden blev godkendt (underpunkterne er redaktionelt bestemt).

 • Åbning af mødet
  • Valg af referent
  • Konstatering af tilstedeværelse, afbud og beslutningsdygtighed
  • Godkendelse af dagsorden
  • Fastsættelse af kommende møder
 • Godkendelse af referat fra forrige møde
 • Formandens orientering
 • Økonomi og medlemmer
 • Aktiviteter
  • Samarbejde med det Kongelige Bibliotek
  • Arrangement med lokalhistoriske arkiver
  • Wiki-Fotodøgn
  • WikiWednesday
 • Indkomne forslag
  • dk.wikimedia.org
  • Henvendelse fra Lars WM-SE
  • Create a Book
  • Ophavsretskurser
 • Eventuelt

Fastsættelse af kommende møder

[redigér]

Kommende møder fastsat til:

 • Fysisk møde - søndag den 9. maj 2010 kl. 14.00 på Grønjordskollegiet.
 • Online møde - tirsdag den 22. juni 2010 kl. 21.00.
 • Fysisk møde - lørdag den 14. august 2010 kl. 14.00.

Godkendelse af referat fra forrige møde

[redigér]

Referat af mødet den 31. januar, lagt på Meta af Victor Valore den 31. december kl. 15.59 blev godkendt med de ændringer, der er indkommet indtil 1. marts kl. 17:47.

Formandens orientering

[redigér]

Ole Andersen orienterer:

 • Chaptermøde i Berlin fra 16. til 18. april - Ole og Simon deltager og kontakter WMF/WMDE for at høre om finansiering.
 • WikiWednesday fortsætter - 7-8 deltagere hver gang; næste gang er 7. april i Symbion


Økonomi og medlemmer

[redigér]

Thomas Bredøl orienterer:

 • Ingen bevægelser siden sidst, hverken på økonomi eller medlemmer

Tuborgs Grønne Fond er aktiv i 2010 og der kan søges indtil 15.000 kroner. Thomas undersøger videre.

Aktiviteter

[redigér]

Samarbejde med det Kongelige Bibliotek

[redigér]

Vi regner med at Nils siger til, når han hører noget

Arrangement med lokalhistoriske arkiver

[redigér]

Opfølgning, ad-hoc udvalget orienterer.

Arbejde pågår, opfølgning på næste møde.

Wiki-Fotodøgn

[redigér]

Rainer holder kontakt med KFAK og Selskabet for Dansk Fotografi. Vi foretager os noget konkret på næste møde.

Indkomne forslag

[redigér]

dk.wikimedia.org

[redigér]

Vi tygger på Victors forslag

Henvendelse fra Lars WM-SE

[redigér]

Ole skriver et svar retur til svenskerne.

Create a Book

[redigér]

Er nu enablet.

Ophavsretskurser

[redigér]

Vi orienterer medlemmerne om disse kurser (fx Forskningsnettet)

Eventuelt

[redigér]