Bestyrelsesmøde/2010-05-09

Fra Wikimedia Danmark
Spring til navigation Spring til søgning
Indholdet på denne side er overført fra Wikimedia Danmarks metawiki-side fra før foreningen havde sin egen hjemmeside. Visse ting er blevet rettet/modificeret, men der tages forbehold for eventuelle fejl. Klik her for at se bidragsyderne til den oprindelige version.
 • Nærværende dokument: Udkast til referat
 • Møde type: Ordinært bestyrelsesmøde - fysisk
 • Tid og sted: 9. maj 2010, kl. 14:00
Grønjordskollegiet

Åbning af mødet[redigér]

Valg af referent[redigér]

Sekretær Victor Valore (t.o.m. #Fundraising summit i Bristol, herefter Ole Andersen.

Konstatering af tilstedeværelse, afbud og beslutningsdygtighed[redigér]

 • Tilstede: Ole Andersen, Rainer Lippold, Victor Valore, Jan Friberg, Simon Van Studinski, Finn Nielsen, Thyge Larsen (Revisor)
 • Fraværende med afbud: Thomas Bredøl, Nils Larsen (Suppleant)
 • Mødet er beslutningsdygtigt

Godkendelse af dagsorden[redigér]

Den følgende dagsorden blev godkendt.

 • Åbning af mødet
  • Valg af referent
  • Konstatering af tilstedeværelse, afbud og beslutningsdygtighed
  • Godkendelse af dagsorden
  • Fastsættelse af kommende møder
 • Godkendelse af referat fra forrige møde
 • Formandens orientering
 • Økonomi og medlemmer
  • Tuborgs Grønne Fond
 • Aktiviteter
  • Chaptersmøde i Berlin
  • WikiWednesday
  • Samarbejde med det Kongelige Bibliotek
  • Arrangement med lokalhistoriske arkiver
  • Wiki-Fotodøgn
 • Indkomne forslag
  • dk.wikimedia.org
  • Fundraising summit i Bristol
  • Re-evaluering af Admins on dawiki sagen
  • Wikimania
 • Eventuelt

Fastsættelse af kommende møder[redigér]

Kommende møder fastsat til:

 • Online møde - tirsdag den 22. juni 2010 kl. 21.00.
 • Fysisk møde - lørdag den 14. august 2010 kl. 14.00, Ole arrangerer lokale.
 • Generalforsamling - lørdag den 25. september kl. 14.00 i et Københavnsk forsamlingshus (Ole arrangerer).
 • Konstituerende møde - umiddelbart efter generalforsamlingen.
 • Online møde - mandag den 11. oktober 2010 kl. 21.00.
 • Fysisk møde - søndag den 14. november 2010 kl. 14.00.

Godkendelse af referat fra forrige møde[redigér]

Referat af mødet den 16. marts, lagt på Meta af Ole Andersen den 16. marts kl. 22.03 og med rettelser frem til 9. maj kl. 12:50 blev godkendt.

Formandens orientering[redigér]

Ole Andersen orienterer:

 • Jimbo Wales har slettet et antal medier fra Commons som mentes at have pornografisk indhold i respons til en offentlig mediesag. Dansk Commons admin MGA73 har kommenteret på fornuftig vis. Sagen har formentlig haft et andet forløb grundet Jimbo's position end hvis en vilkårlig anden admin havde gjort det tilsvarende. Sagen giver anlæg til en god debat om Wikimedia's muligheder for at filtrere forskellige former for medier.
 • Vores CVR-nummer er blevet lukket, da det ikke er blevet fornyet.
 • Ole har dialog med Nationalmuseet om fællesproduktion af materiale.
 • Ole har foreslået at Ole og Thomas skrives på WMF's fundraising mailingliste. Forslaget godtaget.

Økonomi og medlemmer[redigér]

Jf. Ole er vi fortsat 17 medlemmer.

Det besluttes at vi skal opretholde vores CVR-nummer, så vi er klar til et eventuelt behov. Thomas skal genoprette.

Tuborgs Grønne Fond[redigér]

Punktet udskydes til næste møde.

Aktiviteter[redigér]

Chaptersmøde i Berlin[redigér]

Simon orienterer. Gode muligheder for netværksdannelse, store temaer var Fundraising og Outreach. En del fysisk materiale er hjembragt, bl.a. PediaPress bogen Wikipedia around the Globe med Wikipedia artiklen for en række sprog, Wikimedium, som er den tyske Wiki chapter avis og den trykte tyske årsberetning.

Chapters skal nominere to repræsentanter til Board of Trustees.

Der blev udloddet nogle Wikibrowser dimser, en hardware device med en kopi af enwiki. Ved køb er prisen 99,- USD.

Det norske chapter har opfordret til et mere formelt nordisk samarbejde.

WikiWednesday[redigér]

Ole orienterer om at ved de seneste to møder har der været hhv. 1 og 8 fremmødte.

Ole fortsætter det gode arbejde.

Samarbejde med det Kongelige Bibliotek[redigér]

Intet nyt fra Nils, vi afventer.

Arrangement med lokalhistoriske arkiver[redigér]

Ad-hoc udvalget barsler med planer.

Wiki-Fotodøgn[redigér]

Rainer orienterer om at hans kontakter er gået lidt i stå, da man afventer hvornår de skal etablere deres arrangementsplaner. Kontakten med nogle amatørorganisationer går bedre.

Indkomne forslag[redigér]

dk.wikimedia.org[redigér]

Victor arbejder lidt videre på sit forslag og frigiver det til generel redigering.

Fundraising summit i Bristol[redigér]

Det er nok for tidligt for os at deltage.

Men vi bør være åbne for hvordan vi finansiere vores aktiviteter, f.eks. gennem bidrag fra WMF. Thyge tager kontakt til Thomas.

Re-evaluering af Admins on dawiki sagen[redigér]

Vi konstaterer, at sagen mest af alt undergraver sideforfatterens troværdighed og ikke er relevant for Wikimedia Danmark eller Wikimedia Foundation. Den enkelte wikipedianers problem bør løses vha. retshjælpen og evt. ved hjælp af lidt søgemaskine-akrobatik.

Wikimania[redigér]

Wikimania 2010 finder sted 9.-11. juli i Gdańsk, umiddelbart efter WikiSym (der er 7.-9. juli). Økonomien er endnu uafklaret. Vi laver en side på hjemmesiden og opfordrer folk til at komme med.

Eventuelt[redigér]

Der diskuteredes outreach - hvor kan vi benytte alle vores fine ideer til materialer? Til næste gang arbejder vi på tekst til en folder.

Vi opretter en bugzilla-sag om logoet på http://dk.wikimedia.org/ - vi vil gerne have http://meta.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia_Danmark_logo.svg