Bestyrelsesmøde/2010-10-11

Fra Wikimedia Danmark
Spring til navigation Spring til søgning
 • Nærværende dokument: Referat
 • Møde type: Ordinært bestyrelsesmøde - online
 • Tid og sted: 11. oktober 2010, kl. 21:00,
IRC #wikimedia-danmark

Åbning af mødet[redigér]

Valg af referent[redigér]

Sekretær Victor Valore.

Konstatering af tilstedeværelse, afbud og beslutningsdygtighed[redigér]

 • Tilstede: Ole Andersen (Formand), Rainer Lippold (Næstformand), Thomas Bredøl (Kasserer), Victor Valore (Sekretær), Jan Friberg, Simon Van Studinski, Steen Thomassen (Suppleant), Thyge Larsen (Revisor), Finn Årup Nielsen (fra kommende møder), Henrik Eriksen (Suppleant (fra godkendelse af referat)
 • Fraværende med afbud: Ingen
 • Fraværende: Ingen
 • Mødet er beslutningsdygtigt.

Godkendelse af dagsorden[redigér]

Den følgende dagsorden blev godkendt?

 • Åbning af mødet
  • Valg af referent
  • Konstatering af tilstedeværelse, afbud og beslutningsdygtighed
  • Godkendelse af dagsorden
  • Fastsættelse af kommende møder
 • Godkendelse af referater fra forrige møder
 • Formandens orientering
 • Økonomi og medlemmer
 • Aktiviteter
  • Arrangement med Dansk Historisk Fællesråd
  • Samarbejde med amatørfotografer
  • WikiWednesday
  • Opfølgning på generalforsamling 2010
  • Opfølgning på seneste bestyrelsesmøde
 • Indkomne forslag
  • DK Sports Wiki
  • Revidering af budget, herunder rejsegodtgørelse
  • Ansøgning om midler fra WMF
 • Eventuelt

Fastsættelse af kommende møder[redigér]

Kommende møder fastsat til:

 • Fysisk møde - Søndag den 14. november 2010 kl. 14.00, Finn arrangerer lokale
 • Online møde - Mandag den 27. december 2010 kl. 21.00 på IRC
 • Fysisk møde - Søndag den 6. februar 2011 kl 14.00, stedet afgøres senere

Godkendelse af referater fra forrige møder[redigér]


Formandens orientering[redigér]

Ole Andersen orienterer:

 • Henvendelse fra en da-wiki redaktør som klagede over at være blevet blokeret for hærværk
 • Under WikiWednesday har der rejst sig spørgsmål vedrørende DSD ophavsret. Ole kontakter dem, gerne for et eventuelt møde

Intet yderligere at berette.

Økonomi og medlemmer[redigér]

Thomas Bredøl orienterer:

 • Et nyt medlem, samt en gave på 200,-
 • Egenkapital 3.100,-
 • Thomas forespørger de af sidste års betalende medlemmer som ikke har gentegnet deres medlemskab

Aktiviteter[redigér]

Samarbejde med det Kongelige Bibliotek[redigér]

Nils er ikke længere i bestyrelsen, hvem samler denne bold op?

Rainer overtager sagen. Ole tilbyder sit kontaktnet til opgaven, dette koordinerer han med Rainer.

Arrangement med Dansk Historisk Fællesråd[redigér]

Ole, Thyge & Victor orienterer:

 • Møde afholdt med Dansk Historisk Fællesråd, ved Charlotte SH Jensen, den 1. oktober, vi prøver at aktivere forskellige dele af arkiv- og museumsverdenen. Charlotte prøver at få Silkeborg Arkiv på banen, mens vi dyrker forholdet til Odense Bys Museer.

Planen er kort fortalt:

 • Den 14. oktober fremlægger Charlotte vores plan for deres styrelsesråd (DHF)
 • Frem til februar vil vi kører to pilorprojekter, et med et Arkiv og et med et museum
 • Konference til foråret, med henblik på at præsenterer de to projekter, samt søsætte to yderligerer.
 • 2. konference i efteråret om delingskultur og kulturarv mere bredt
 • Herefter forhåbentligt et stort projekt

Henrik: Har kontakter og vil gerne indrages.

Victor: Med hensyn til Silkeborg Arkiv, så har jeg brugt en del timer på at gå deres materiale igennem. Tilrette dårlige links til da-wiki og prøvet at hjælpe dem lidt. De skal have gjort noget ved deres licenspolitik som første skridt mod et samarbejde :-)

Thyge: Der kan formentlig søges tipsmidler til projekter af denne art.

Samarbejde med amatørfotografer[redigér]

Rainer orienterer:

 • Desværre intet nyt fra de involverede klubber. Rainer følger op.

Opfølgning på generalforsamling 2010[redigér]

 • Opfordring til at prioritere arbejdet med at søge midler hos WMF
Henvist til det indkomne forslag om samme emne.
 • Justering af vedtægter, vedr. præcisering af antal revisorer og revisorsuppleanter
Henvises til et tilstedeværelsesmøde. Sættes på dagsordenen til 14/11.
 • Kvartalsvise statusrapporter til WMF, hvad gør vi?
De udsendes via denne mailingliste
Konklusion: "Formanden" har bolden og hvis han er forhindret, så skubber han det til "sekretæren".
Alle er velkomne til at bidrage
 • Fundraising 2010, WMF har bedt om hjælp til nationale tekster. Hvad er status?
Arbejdet forgår her, Ole har bidraget med de første tre danske.

Opfølgning på seneste bestyrelsesmøde[redigér]

 • Wiki folder, status og næste skridt
Vi redigerer tekst og layout til endelig version seneste den 31/10, via Meta. Vi godkender et bruttobudget på 2.000,- til endelig godkendelse af formand og kasserer (hvilket passer med vedtægter og forretningsorden).
 • Wiki X - Hvem, hvad og hvor?
Ole har pt. dialog med La Oficina og løber med bolden.
Der er lavet en Doodle på prisniveauet: her
 • Gennemgang af kommunikationsplanen og beslutning om næste skridt
Udskydes til næste møde for, så Victor kan genfinde sit tidligere udkast.

Indkomne forslag[redigér]

DK Sports Wiki[redigér]

Forslag af Victor:

 • Vi bør genoptage dialogen med DR for at fastholde/genopfriske denne satsning. Layoutet ser ud til at være gået i stykker og kontaktperson er opført til Anders Wegge.
 • Jeg foreslår at vi udpeger en ansvarlig i bestyrelsen for at forstå kontakten med DR og at denne person laver en kort status og indleder en dialog med DR, til opfølgning på næste BM i december.
Thyge og Rainer forsøger at tage sagen op med DR. Vores tidligere kontaktperson Ernst er der dog ikke mere.

Revidering af budget, herunder rejsegodtgørelse[redigér]

Forslag af Simon: Afsæt 1.000,- - 1.500,- årligt til rejser. F.eks. skal han snart til Gøteborg.

Konklusion:

 1. Simon gives tilsagn om indtil 500,- til togbillet til Gøteborg
 2. Thomas og Ole søger refufion for Simons billet
 3. Vi diskuterer budget på næste tilstedeværelses-bestyrelsesmøde

Ansøgning om midler fra WMF[redigér]

Forslag af Simon: Vi bør øge vores likviditet.

Punktet blev lagt sammen med tilsvarende punkt fra opfølgning af generalforsamlingen.

Konklusion: Punktet rykket til næste møde.

Eventuelt[redigér]

 • Finn har forespurgt politiet på brug af billeder i forbindelse med Lors Doukaiev sagen. Har endnu ikke modtaget svar, men vil følge op med dem.
 • Jan bemærker at det direkte link fra Meta til vores bestyrelses mailingliste skaber spam. Han tilretter selv på Meta.
 • Victor orienterede kort om en dialog han har med bibliografi.dk. Når det er mere modent vender han tilabge.
 • Steen foreslår at vi på næste møde specifikt behandler en aktivitetsplan, samt får udviklet organisationen og medlemsskaren.
 • Finn gjorde opmærksom på filmen Truth in Numbers og foreslog at vi får DR2 til at vise den. Gerne som temaaften.