Bestyrelsesmøde/2010-12-27

Fra Wikimedia Danmark
Spring til navigation Spring til søgning
Indholdet på denne side er overført fra Wikimedia Danmarks metawiki-side fra før foreningen havde sin egen hjemmeside. Visse ting er blevet rettet/modificeret, men der tages forbehold for eventuelle fejl. Klik her for at se bidragsyderne til den oprindelige version.
 • Nærværende dokument: Udkast til referat
 • Møde type: Ordinært bestyrelsesmøde - online
 • Tid og sted: 27. december 2010, Kl. 21:00 IRC #wikimedia-danmark

Åbning af mødet[redigér]

Valg af referent[redigér]

Finn Årup Nielsen blev valgt som referant.

Konstatering af tilstedeværelse, afbud og beslutningsdygtighed[redigér]

 • Tilstede: Finn Årup Nielsen, Jan Friberg, Ole Palnatoke, Simon van Studinski, (Steen Thomassen, Thyge Larsen)
 • Fraværende med afbud: Henrik Eriksen
 • Fraværende: Thomas Bredøl]], Victor Valore

Mødet er beslutningsdygtigt.

Godkendelse af dagsorden[redigér]

Den følgende dagsorden blev godkendt:

 • Åbning af mødet
  • Valg af referent
  • Konstatering af tilstedeværelse, afbud og beslutningsdygtighed
  • Godkendelse af dagsorden
  • Fastsættelse af kommende møder
 • Godkendelse af referater fra forrige møder
 • Formandens orientering
 • Økonomi og medlemmer
 • Aktiviteter
  • Arrangement med Dansk Historisk Fællesråd
  • Samarbejde med amatørfotografer
  • Opfølgning på seneste bestyrelsesmøde
 • Indkomne forslag
  • En brochure om kreditering
  • Chapters meeting i Berlin
 • Eventuelt

Fastsættelse af kommende møder[redigér]

 • Fysisk møde - Søndag den 6. februar 2011 kl 14.00. Simon Van Studinski ansvarlig for lokale.
 • Online møde - Mandag den 7. marts 2011 kl. 21.00.
 • Fysisk møde - Søndag den 3. april 2011 kl 14.00 stedet afgøres senere.
 • Online møde - Mandag den 2. maj 2011 kl. 21.00.

Godkendelse af referater fra forrige møder[redigér]

Referat fra sidste møde godkendt [1].

Formandens orientering[redigér]

Inspireret af Sue Gardners blog post Unlocking the Clubhouse: Five ways to encourage women to edit Wikipedia har formanden taget kontakt til en række kvinder, og han har overvejet et seminar for "geekgirls" og kvindelige Wikipedianere. Formanden arbejder videre med projektet og rapporterer tilbage.

Økonomi og medlemmer[redigér]

Kasseren ikke tilstede. Steen Thomassen foreslog at medlemslisten blev gennemgået ved næste bestyrelsesmøde.

Aktiviteter[redigér]

Wiki-folder[redigér]

Simon beder Jan Friberg om at igangsætte trykningen af to brochure (Wikimedia, Commons [2]) af 500 styk hver på 170 gram til 1400-1500 kroner så de er klar til Wiki X.

Wiki X[redigér]

Ole Palnatoke, der er ankermand for projektet, forlod mødet og kontaktes derfor med mail og kan derved give en opdatering enten via mail eller ved et IRC-møde.

Gennemgang af kommunikationsplanen og beslutning om næste skridt[redigér]

På den af Jan Friberg styrede lukkede wiki http://intern.wikimedia.dk har Steen Thomassen oprettet en side http://intern.wikimedia.dk/wiki/Arbejdsprogram med noter til arbejdsprogram. Der arbejdes videre derfra.

Ansøgning om midler fra WMF[redigér]

Ikke diskuteret, da formand og kasser ikke var til stede.

Indkomne forslag[redigér]

En brochure om kreditering[redigér]

Simon Van Studinski foreslog en brochure som primært skal henvende sig til journalister/redaktører på diverse elektroniske og trykte medier, der anvender billeder fra Wikimedia Commons forkert. Samme format som de øvrige brochure og muligvis trykt via Wikimedia Deutschland. Simon går videre med projektet.

Chapters meeting i Berlin[redigér]

25.-27. marts 2011 er der Wikimedia Conference i Berlin, og vi har to pladser. Sidste gang var Ole Palnatoke og Simon med. Det blev foreslået at formanden og næstformanden tager afsted, men den endelige beslutning tages en anden dag.

Eventuelt[redigér]

Finn Årup Nielsen har skrevet et udkast til kontakt til DR2 temaaften. Det er tilgængeligt på http://intern.wikimedia.dk/wiki/DR2_Temaaften Der arbejdes videre på sagen.