Bestyrelsesmøde/2011-04-03

Fra Wikimedia Danmark
Spring til navigation Spring til søgning
Indholdet på denne side er overført fra Wikimedia Danmarks metawiki-side fra før foreningen havde sin egen hjemmeside. Visse ting er blevet rettet/modificeret, men der tages forbehold for eventuelle fejl. Klik her for at se bidragsyderne til den oprindelige version.

Dette referat er kopieret fra versionen på Wikimedia Danmarks interne wiki. Nogle få mindre afsnit er slettet her, pga hensynet til samarbejdspartnere.

Dagsorden[redigér]

 • Åbning af mødet
  • Valg af referent
  • Konstatering af tilstedeværelse, afbud og beslutningsdygtighed
  • Godkendelse af dagsorden
  • Fastsættelse af kommende møder
 • Godkendelse af referat fra forrige møde
 • Formandens orientering
 • Økonomi og medlemmer
 • Aktiviteter
  • Wikimedia Conference, Berlin
  • Wiki Loves Monuments
  • Dansk Naturvidenskabsfestival
  • Samarbejde med Statens Arkiver
  • Samarbejde med Nationalmuseet
  • Arrangement med lokalhistoriske arkiver
  • Wiki-Fotodøgn
  • WikiWednesday
  • USB-sticks
 • Indkomne forslag
  • Kvartalsrapport
 • Eventuelt

Åbning af mødet[redigér]

 • Valg af referent: Finn Årup Nielsen
 • Tilstede: Ole Palnatoke, Steen Thomassen, Finn Årup Nielsen, Jan Friberg
 • Fraværende med afbud: Simon Van Studinski, Victor Valore, Thomas Bredøl
 • Fraværende uden afbud:

Godkendelse af referat fra forrige møde[redigér]

Referat fra forrige møde godkendt.

Formandens orientering[redigér]

Formanden har holdt møder (se nedenfor). Formanden var forhindret i at deltage at Chapter-mødet i Berlin. Der var derfor ingen fra Danmark til mødet.

Økonomi og medlemmer[redigér]

Forening har 1650 kroner. Der er ikke ændring i medlemstallet fra sidste møde. Formanden og kasseren gøres opmærksom på deadlinen til ansøgning hos Wikimedia.

Aktiviteter[redigér]

Wikimedia konference[redigér]

Ingen deltagelse fra Danmark. Ole måtte melde fra med kort varsel og Simon fik ikke fat i andre fra foreningen til at deltage. Liam Wyatt har skrevet om mødet på sin blog.

Wiki Loves Monuments[redigér]

Møde med Kulturarvstyrelsen. De har register over fredede bygning og et register over fortidsminder. De har også Kunstindex Danmark. Dette index udgives dog privat, men data (såsom fødselsdato) kan muligvis udtrækkes.

Fredede og bevaringsværdige bygninger er registrede med sagsnummer og adresser. Kulturarvstyrelsen kan også have foto af bygningerne, der muligvis ville kunne bruges.

30.000 fortidsminder (23.000 gravhøje) (se for eksempel http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/122529).

Skulpturer ligger ikke i Kulturarvstyrelsen men i Kunststyrelsen. Kirkerne er heller ikke registreret hos Kulturarvstyrelsen, men hos Nationalmuseet.

Kulturarvstyrelsen har en del billeder der ikke er digitaleret som kunne være relevante.

Der bør oprettes en Wikipedia side for projektet. En wikipedianer er involveret i projektet.

Dansk Naturvidenskabsfestival[redigér]

Steen har ikke arbejdet videre med sagen, men vil arbejde med det i den kommende måned. Der er deadline for tilmelding i august måned og selve festivalen er i september.

Samarbejde med Statens Arkiver[redigér]

Peter Brodersen og Ole Palnatoke har talt med Charlotte Jensen og hendes chef på Statens Arkiver.

Afsnit slettet. Se intern wiki.

Projekt med en gruppe wikipedianers fotografering af 25-30 arkivaler.

Ole har opsummeret sagen på Landsbybrønden.

Samarbejde med Nationalmuseet[redigér]

Peter Brodersen, Ole Palnatoke og Steen har haft møde med Charlotte Jensen og strategichef Christian Hede.

Afsnit slettet. Se intern wiki.

Der arbejdes med et projekt hvor wikipedianere vil få lejlighed til at fotografere objekter på Nationalmuseet.

Nationalmuseet vil vurdere om de har billeder der er relevante for Wikimedia Commons.

Arrangement med lokalhistoriske arkiver[redigér]

Et møde der skulle være afholdt den 1. april blev aflyst. Det var uklart hvem der følge op på det. Bestyrelsens medlemmer opfordres til at tage angive hver der har ansvaret for området.

På GLAM-mailing listen var en forespørgsel fra Den Gamle By. Ole følge op med en email.

Wiki-Fotodøgn[redigér]

Ingen opdatering. Ole finder ud af til næste møde der er nogen der har ansvaret for dette punkt.

WikiWednesday[redigér]

Starter igen i maj.

USB-sticks[redigér]

Beslutning udskydes til næste møde. Ole tager ansvar for punktet.

Indkomne forslag[redigér]

Kvartalsrapport[redigér]

Klade på: http://intern.wikimedia.dk/wiki/Kvartalsrapport_april_2011

 • Bør oversættes til Englesk
 • Medlemmer og økonomisk situation
 • Kulturarvstyrelsen kan nævnes

Eventuelt[redigér]

 • Konference 2012 blev diskuteret
 • Finn har kontaktet politiet for brug af deres billeder på Wikipedia.
 • Finn har kontaktet DR Temalørdag om Wikipedia Temaaften. Ida Aistrup svarede i en kort email af forslaget er sendt videre til redaktøren.
 • Steen ønskede oversigt over mailinglister