Bestyrelsesmøde/2011-06-08

Fra Wikimedia Danmark
Spring til navigation Spring til søgning
Indholdet på denne side er overført fra Wikimedia Danmarks metawiki-side fra før foreningen havde sin egen hjemmeside. Visse ting er blevet rettet/modificeret, men der tages forbehold for eventuelle fejl. Klik her for at se bidragsyderne til den oprindelige version.

Dagsorden[redigér]

 • Åbning af mødet
  • Valg af referent
  • Konstatering af tilstedeværelse, afbud og beslutningsdygtighed
  • Godkendelse af dagsorden
  • Fastsættelse af kommende møder
 • Godkendelse af referat fra forrige møde
 • Formandens orientering
 • Økonomi og medlemmer
 • Aktiviteter
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt

Referat[redigér]

Åbning af mødet[redigér]

Valg af referent[redigér]

Victor Valore blev valgt enstemmigt :-)

Konstatering af tilstedeværelse, afbud og beslutningsdygtighed[redigér]

Tilstede: Ole, Finn, Simon, Steen, Jan og Victor Fraværende med afbud: Thomas

Godkendelse af dagsorden[redigér]

Jan ønsker et yderligere punkt på dagsorden Gennemførsel af online møder.

Den øvrige dagsorden er godkendt.

Fastsættelse af kommende møder[redigér]

Tidligere fastsatte møder fastholdes:

 • Mandag den 27. juni 2011 kl. 21:00 (online)
 • Søndag den 14. august 2011 kl. 14:00 Kulturhuset i Indre By

Ny møder fastsat

 • Mandag den 12. september 2011 kl. 21:00 (online)
 • Møde 2011-10-02|Søndag den 2. oktober 2011 kl. 14:00 - Sted?

For god ordens skyld henledes opmærksomheden på den ordinære generalforsamling:

 • Søndag den 18. september 2011 kl. 14:00 Valby medborgerhus

Godkendelse af referat fra forrige møde[redigér]

Referat af forrige møde godkendt uden kommentarer.

Formanden siger glimrende referat.

Formandens orientering[redigér]

Morten Gade, teknologichef i FDB, vil gerne i dialog med os om omkring deres arkiv over andelsbevægelsen. Fredag den 17. juni vil det blive afholdt ved Ole og muligvis Simon.

Københavns Zoologiske Have - Redigeringskonflikt omkring deres artikel. Ole har til hensigt at arrangere et møde med dem, som Simon bliver lead på.

Vi har kort gennemgået sagen vedr. forsøget fra SDU, vi gør ikke mere ved det. Vi kan eventuelt overveje at lave et debatarrangement omkring redigering af og på Wikipedia og om der er ting vi ønsker at gøre anderledes. Jan foreslår som afsluttende bemærkning at vi laver et fast DA-WIKI punkt.

Økonomi og medlemmer[redigér]

Kasseren er ikke tilstede og der er ikke afleveret status input.

Der skal opkræves kontingent i løbet af juni måned.

Ole har lavet to ansøgninger til Wikimedia Foundation, Wikipedian in Residence og Gear Shift.

Aktiviteter[redigér]

Wiki Loves Monuments[redigér]

Fortidsminder er i gang. Fredede bygninger er stadigvæk under forberedelse. Der var møde den 13. WM-DK er kun support og ikke ejer af projektet.

Dansk Naturvidenskabsfestival[redigér]

Steen er på den.

Samarbejde med Statens Arkiver[redigér]

Charlotte har rykket for hvornår vi kommer og fotograferer.

Vi skal også have styr på Wikipedian in Residence.

Samarbejde med Nationalmuseet[redigér]

Wikipedian in Residence processen skal følges tæt.

Fotodag på museet blev omtalt på Politiken og i Københavns Radio. Arbejdet skal struktureres fremadrettet.

Arbejdet omkring Runesten skrider fremad, men det bliver formentlig først i 2012. Vi kunne starte arbejdet omkring at definere skabeloner og lave noget PR omkring det. Ole laver en Runolog-date.

Arrangement med lokalhistoriske arkiver[redigér]

Intet nyt.

Den Gamle By[redigér]

Finn har skrevet, men ikke modtaget svar endnu. Finn fortsætter dialogen.

Deres ønske om at integrere wiki artikler kunne eventuelt ske igennem tagger.dk som bliver præsenteret på Dona konferencen.

Wiki-Fotodøgn[redigér]

Reverteret til Victor som pudser sit oplæg af.

WikiWednesday[redigér]

Har været afholdt som planlagt, godt at være i gang igen.

Konference 2012[redigér]

Steen har lavet en projektside.

USB-sticks[redigér]

Kan bruges som merchandise.

Ansøgninger[redigér]

Tipsmidler[redigér]

Vi vurdere hvilke konkrete projekter som kunne ligge til grund for en sådan ansøgning.

Et projekt kunne være at skabe et anbefalet emne som kunne underbygge et konkret studiefag. Jan går i tænkeboks.

CBB Mobil[redigér]

Ole skriver til Thyge omkring at komme videre.

Indkomne forslag[redigér]

Ingen indkomne.

Eventuelt[redigér]

Ved online-møder skal vi være mere disciplinerede til at sende skrifteligt materiale i forvejen. Referenten skal holde pacet på dialogen.

Simon havde medbragt eksemplarer af Skapa en webbplats med Mediawiki.