Bestyrelsesmøde/2011-10-02

Fra Wikimedia Danmark
Spring til navigation Spring til søgning
Indholdet på denne side er overført fra Wikimedia Danmarks metawiki-side fra før foreningen havde sin egen hjemmeside. Visse ting er blevet rettet/modificeret, men der tages forbehold for eventuelle fejl. Klik her for at se bidragsyderne til den oprindelige version.

Dagsorden[redigér]

 • Åbning af mødet
  • Valg af referent
  • Konstatering af tilstedeværelse, afbud og beslutningsdygtighed
  • Godkendelse af dagsorden
  • Fastsættelse af kommende møder
 • Godkendelse af referat fra forrige møde
 • Formandens orientering
 • Økonomi og medlemmer
 • Aktiviteter
  • Wiki Loves Monuments
  • Dansk Naturvidenskabsfestival
  • Samarbejde med Statens Arkiver
  • Samarbejde med Nationalmuseet
  • Konference 2012
  • Kalendere
  • FCONS
  • Ansøgninger
   • CBB Mobil
  • Opdatering fra dawiki
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt

Åbning[redigér]

 • Referent: Victor Valore
 • Til stede: Jan Friberg, Ole Palnatoke Andersen, Steen Thomassen, Simon van Studinski og Victor Valore
 • Afbud: Thomas Bredøl, Finn Årup Nielsen
 • Der var ikke fremsendt en dagsorden, så mødet afholdt jf. forretningsordenen
 • Kommende møder:
 • Mandag den 7. november, kl. 21-23, online
 • Søndag den 11. december, kl. 14, tilstedeværelsesmøde - Steen booker Valby Medborgerhus
 • Mandag den 9. januar, kl. 21-23, online
 • Søndag den 5. februar, kl. 14, tilstedeværelsesmøde - Simon arrangerer

Godkendelse af referat fra forrige møde[redigér]

Godkendelse af referat fra konstituerende bestyrelsesmøde udskydes til næste gang.

Formandens orientering[redigér]

Intet væsentligt siden generalforsamlingen. Enkelte punkter bliver berørt under aktiviteter.

Økonomi og medlemmer[redigér]

Jf. email fra kasseren, så er der ingen ændring siden generalforsamlingen.

Vores grant på 4.000$ til Wikipedian in Residence er under udbetaling.

Aktiviteter[redigér]

 • Wikipedia Loves Monuments
  • Vi har omkring 700 bidrag. Vi mangler et dommerpanel, vi beslutter at bruger heb og bruger MGA73 udpeges som dommerkomite. Vi har lidt merchandise at bruge som gaver. Ole koordinere med dommerkomiteen.
 • Statens Arkiver. Vi skal have møde med Charlotte og planlægger fotodag. Liste over artefakter skal være klar en uge før.
 • Nationalmuseet. Ole og Peter Brodersen har holdt møde med stats-runologen. I løbet af foråret får hun tid til at begynde skrivearbejdet.
 • Residenter - Der skal nedsættes et residensudvalg til at forestå valg og koordinering af residenter. Steen, Ole og Victor giver udtryk for ønske om at deltage i et udvalg. Jan og Simon står over. Der skal frem til næste møde udarbejdes et oplæg for udvalget.
 • Kalendere. 25 kalendere kan købes for ca. 1.800 DKK. Simon er tovholder på sagen. Processen kommer til at køre via landsbybrønden og der bliver ikke bestilt flere end nødvendigt.
 • FCONS. Deltagelse i FCONS bliver udskudt. Vi har et budget, vi kan søge Foundation om penge til det. Simon og Steen går efter at deltage.
 • Bogforum. Er for de som har lyst til at deltage. Kan nævnes på Landsbybrønden.
 • Ole deltager på Museums arrangement den 11. november.
 • Ansøgninger
  • CBB Mobil [1] Er nu sat op. Kan promoveres på vores interne nyhedskanaler.

Opdatering fra dawiki[redigér]

Der er en løbende dialog om hvilke skoler som er notable.

Eventuelt[redigér]

Vi har et udpræget behov for at lave en strategi for foreningens arbejde. Vi skal have lavet et møde med fokus på at udarbejde en strategi. Det ville være attraktivt at der var et oplæg til sådan et møde. 7/11-2011 19.00, Islands Brygge.

Vi skal have gjort noget ved vores interne wiki server.