Bestyrelsesmøde/2011-12-11

Fra Wikimedia Danmark
Spring til navigation Spring til søgning
Indholdet på denne side er overført fra Wikimedia Danmarks metawiki-side fra før foreningen havde sin egen hjemmeside. Visse ting er blevet rettet/modificeret, men der tages forbehold for eventuelle fejl. Klik her for at se bidragsyderne til den oprindelige version.

Møde i bestyrelsen 2011

Dagsorden[redigér]

 • Formalia
 • Tilstedeværende
 • Referent
 • Godkendelse af referat fra forrige møde
 • Formandens orientering
 • Økonomi og medlemmer
 • Aktiviteter
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt

Åbning[redigér]

 • Referent: Finn Årup Nielsen
 • Tilstede: Ole Palnatoke, Steen, Simon, Finn
 • Afbud: Jan og Thomas
 • Uvist: Henrik
 • Beslutningsdygtig
 • Kommende møder: Mandag den 9. januar, kl. 21-23, online, Søndag den 5. februar, kl. 14, tilstedeværelsesmøde - Simon arrangerer
 • Ole tovholder på at få fat i Henrik - tvivl om email-adresse

Godkendelse af referat fra forrige møde[redigér]

Referatet fra den 2. oktober godkendt og lagt på meta wiki

Formandens orientering[redigér]

 • Victor træder ud af bestyrelse
 • Ole har afholdt et møde med Statens Museum for Kunst. Ole orienterede om rettighedsproblemer museer har i forbindelse med præsentation af deres materiale på webben. SMfK har encyclopædiske præsentationer af kunstnere og påtænker at frigive materialet under fri licens.
 • Ole var til GLAMwiki-møde i Amsterdam.
 • Der er et møde med Det Kongelig Bibliotek på vej.

Økonomi og medlemmer[redigér]

Kassereren ikke til stede. Vores residentlegat er indsat på kontoen og står og venter..

Aktiviteter[redigér]

 • Simon og Steen var til møde i Göteborg med andre nordiske lands Wikimedia foreninger. Forslag om "krydstogt". Se projektideer på http://meta.wikimedia.org/wiki/Nordic_Wikimedia
 • Nationalmuseet: Wikipedia Loves Nationalmuseet. Fotodag på Nationalmuseet den 10. december 2011. Steen var der fra begyndelsen og regnede med 15-20 deltagere, hvoraf en betydelig del var nye ansigter. Nogle havde hørt om det fra Nationalmuseet, andre fra Wikipedia. Desuden havde begivenheden været annonceret på Facebook: http://www.facebook.com/events/184920071591182/ Vi havde ikke koordineret tilstedeværelsen. Vi mangler skriftlig materiale om hvordan man kommer i gang med at uploade foto til Wikimedia Commons. Steen har adresseliste på nogle af deltagerne, som han renskriver. Nu mulig fotodag til sommer på Frilandsmuseet.
 • Statens Arkiver.
 • Det Kongelige Bibliotek. Mulig fotodag.
 • Hjemmeside: flytning: P.t. ligger hjemmesidestof på http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Danmark/ som http://wikimedia.dk/ redirecter til. Der er også internt stof på http://intern.wikimedia.dk/ Flytning af hjemmeside til http://dk.wikimedia.org Steen laver en plan for websiden.
 • Open Source Days 2012: 2.-3. marts 2012 http://opensourcedays.org/. Forslag om at deltage med en lightning talk. Eventuel booth. Deadline/ansøgningsfrist er 21. januar 2012. Beslutning på næste bestyrelsesmøde. Ole er tovholder.
 • Wiki X. Lørdag den 28. januar 2012. Visning af Wikipediafilm (Truth in Numbers), kage og spørgsmål. Muligt lokale gennem Charlotte S. H. Jensen. Tovholder Finn.

Indkomne forslag[redigér]

Eventuelt[redigér]

 • Steen har begyndt en Google Docs med introduktion
 • Steen skriver på Landsbybrønden om folk der ønsker at undervise.
 • Ole spørger Victor om GLAM-udvalget og skriver på Landsbybrønden..