Bestyrelsesmøde/2013-08-14

Fra Wikimedia Danmark
Spring til navigation Spring til søgning

Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Wikimedia Danmark den 18. juni 2013 kl 19.

Dagsorden[redigér]

 • Godkendelse af referat fra forrige møde
 • Orientering
 • Økonomi og medlemmer
 • Status omkring regnskaber
  • Budget for næste år
  • Medlemmer

Wikidag - http://etherpad.wikimedia.org/TLIt3F395Z

 • Program
 • Praktisk - adgang, drikkevarer, mad, mv.
 • Annonceringer

Generalforsamling

Aktiviteter

 • Forslag om fast aktivitetsliste
 • Intern wiki
 • Hjemmeside for foreningen
 • Undervisning - status og udvikling
  • Oversættelse af hæfte
 • Rapporter (til Foundation osv.)
 • Ansøgning om midler til trykning af hæfte mv.
 • Wikivoyage - PR m.v.
 • To do-liste over p.t. ikke aktive ting til en aktivitetsliste
  • Grønlandsk Wikipedia
   • Kampagne om billedanvendelse på diverse media
 • WLM
 • Kvartalsrapporter
 • Wikipediajournalen
 • WikiSkills

Mødekalender

Eventuelt

Referat[redigér]

Til stede: Ole Palnatoke Andersen, Kim Bach, Simon (referent), Steen Thomassen, Jan Friberg,

Afbud: Ingen.

Fraværende: Finn, Henrik

Indledende[redigér]

 • Godkendelse af referat fra forrige møde
  • Referatet godkendes.

Orientering[redigér]

 • Ingen bemærkninger

Økonomi og medlemmer[redigér]

 • Regnskabsåret 2012/2013 afsluttet med et overskud på 1.890,07. Modtaget 19 kontingenter.
 • Regnskabsåret 2013/2014 har foreløbigt modtaget to kontingenter.
 • Forbehold for kontante udlæg og kortbetalinger. Der har været transaktioner på kortet uden kvittering.
 • Der ligger fakturaer med for længst overskredet betalingsdato, der ikke fremgår som betalt på kontoudtog. Er måske/måske ikke betalt (kontant).
 • Regnskaber afleveret til revisor og afventer nu.
 • Budget udarbejdes på basis af tidligere regnskaber og fremsendes øvrig bestyrelse.
 • Foreslår dispensation for § 3, stk. 2 ved at lade medlemmer, der har betalt sidste år, også have stemmeret i år.
  • Forslag nedstemt med henvisning til at der gøres opmærksom på stemmeretten ifbm. indkaldelsen.

Wikidag[redigér]

 • Lidt flere end forventet har sagt ja til at holde et oplæg. Dermed er der et luksusproblem; måske er programmet overfyldt.
 • Praktisk: Steen er nøgleansvarlig, alle medbringer stikdåser. Forplejning bliver muligvis bare pizzaer.
  • Koordineres nærmere på Wiki-Wednesday den 4. september.
 • Annonceres gennem sædvanlige sociale medier, Wikimedia-projekterne og mailingliste.

Generalforsamling[redigér]

 • Beretning om GLAM, Wiki-Wednesday, undervisning og edit-a-thon.
 • Formanden udsender indkaldelse til medlemmerne.
 • Revisoren er bekræftet som dirigent - og genopstiller gerne som revisor.
 • Alle genopstiller, men Jan vil gerne vige sin post hvis nye medlemmer ønsker at blive en del af bestyrelsen.

Aktiviteter[redigér]

 • Efter generalforsamlingen udarbejder Steen en fast liste med punkter, der gennemgås til hver gang og kan effektivisere møderne.
 • Den interne wiki blev ramt af et servernedbrud. Dataene er tabt. Steen har en megalomania-papirudgave fra 2011, som vil blive digitaliseret ved lejlighed.
 • Hjemmeside: Punktet udgår.
 • Næste undervisningsgang bliver den 3. september i København. Endvidere er også Pederborg Skole i Sorø på plakaten.
  • Der skal korrekturlæses/trykkes/udgives undervisnings- og PR-materiale til kurserne.
  • Steen sender link til Simon mhp. korrekturlæsning. Herefter skal der søges Foundation om midler til trykning; budet ca. 4000 kr. + moms. Simon leder efter nogle rabatkuponer.
  • Et par roll up koster i omegnen af 500 kr. + moms.
 • Rapporter, Wikivoyage, to do-liste, WLM, Wikipediajournalen og WikiSkills: Punkterne udgår.

Mødekalender[redigér]

 • Efter generalforsamlingen afholder den nyvalgte bestyrelse konstituerende møde og fastsætter der datoerne for kommende møder.

Eventuelt[redigér]

 • Ingen bemærkninger.