Bestyrelsesmøde/2017-10-16

Fra Wikimedia Danmark
Spring til navigation Spring til søgning

Bestyrelsesmøde i Wikimedia Danmark den 16. oktober 2017.

Dagsorden[redigér]

 • Godkendelse af referat
 • Konstituering
 • Orientering
  • Cochrane-samarbejdet: Møde med Nordic Cochrane center og deres it-afdeling. Wiki Labs Cochrane?
  • Timelines-projektet
  • Nordic Meeting
 • Økonomi og medlemmer
  • Status på gentegning og nytegning af medlemmer
  • Revideret regnskab.
 • Overdragelse
  • CVR
  • Bank
  • Mailinglister
  • Opdatering af websider
 • Mødeplan
 • Aktiviteter
  • WikiWednesday
  • Annual report 2016
  • Trello
 • Eventuelt

Referat[redigér]

Indledning[redigér]

 • Til stede: Simon Studinski, Steen Thomassen, Finn Årup Nielsen, Karen Mardahl, Jan Friberg, Matthias Smed Larsen.
 • Referat fra bestyrelsesmøde 30. august 2017: https://dk.wikimedia.org/wiki/Bestyrelsesm%C3%B8de/2017-08-30
 • Referat fra generalforsamlingen 16. september 2017 er sendt af Simon per email den 18. september 2017 og lagt på Commons.
 • Begge referater godkendt. Revisorens godkendelse af regnskabet er modtaget: ingen anmærkning. [Hans kommentar skal gemmes i PDF format.]

Konstituering[redigér]

Formand: Finn Årup Nielsen, Næstformand: Matthias Smed Larsen, Kasserer: Steen Thomassen,

Økonomi og medlemmer[redigér]

 • Status på gentegning og nytegning af medlemmer
  • 12 kontingentindbetalinger for dette år.
  • Den nye kasserer og sekretær vil snakke om en mulig hvervningskampagne. Også en gentegningskampagne.
 • Revideret regnskab
  • Link på vej (Simon)
  • Steen vil undersøge firma-MobilePay.

Overdragelse[redigér]

 • Følgende skal overdragelse til de nye ansvarlige personer.
  • CVR - Steen/Finn arbejder på dette.
  • Bank - Simon overdrager til Steen
  • Mailinglister - Den interne mailingliste er styret af Jan. Steen overdrager adgang til formandslisten og chapterslisten til Finn. Bestyrelseslisten er opdateret.
  • Adressen kasserer@wikimedia.dk skal ændres til Steen (styres af Jan)
  • Opdatering af websider -

Aktiviteter[redigér]

 • WikiWednesday - Karen annoncerer november og december på Wikipedia og Facebook. Vi mangler temaer.
 • Annual report 2016 https://dk.wikimedia.org/wiki/Annual_report_2016 - Vi skal gennemlæse så vi kan publicere den 1. november.
 • Trello - Karen påtager sig at komme med opdateringsforslag. Kan presentere på det næste møde, som vil være et Skypemøde.

Mødeplan[redigér]

 • Mødeplan: Næste møde: Skype, sidste i november. Der sendes en Doodle rundt. Til næste møde, skal vi lave en årsplan for møde og andre aktiviteter for bestyrelsen

Eventuelt[redigér]

 • Wikimedia 2018 er 20.-22. april 2018. Vi skal finde ud af, hvem der skal deltage næste gang. Registrering foregår fra medio november til primo januar 2018.
 • Snakkede om muligheder mht Kulturnatten (placering mm) til 2018.