Bestyrelsesmøde/2018-06-25

Fra Wikimedia Danmark
Spring til navigation Spring til søgning

Bestyrelsesmøde i Wikimedia Danmark den 25. juni 2018 18.00 IRL

Aftalt under mødet den 28. maj. 2018

Dagsorden[redigér]

 • Godkendelse af referat
 • Orientering
  • Wiki Labs Kultur
  • WikiWednesday
  • Wikipediajournalen
  • Årsrapport for 2017
  • Undervisning, Sønderborg
  • "Skoletjeneste" - forespørgsel på Twitter/Facebook om klassehjælp i efteråret. Karen/Steen orienterer.
  • Bloggen: Karen har haft møde med Anne K. om at genoplive WMDK blog. Karen orienterer.
 • Økonomi og medlemmer
  • Overførsel af bankkonti, etc. - er det gjort?
 • Aktiviteter
  • EU-ophavsret: JURI-udvalg og opkommende afstemning i parlamentet
  • Community Capacity Map: Matthias præsenterer udkast
  • Gennemgang af Trello
 • Møder

Dokumenter[redigér]

(ingen)

Referat[redigér]

 • Indledning
 • Orientering
  • Wiki Labs Kultur
   • Nye datoer for efteråret er på Wiki Labs Kultur på deres Facebook side.
   • Ingen planer for noget Wikipedia edit-a-thon pt på Kulturnatten.
   • Snak på WLK om undervisnings materialer for skoler. Der er en deltager i WLK der arbejder på noget. Samtidigt, var der et forespørgsel fra en lærer der vil gerne have en wikikyndig til at undervise hans elever i efteråret. Steen svarer ham med nogle forslag.
   • Matthias forhører sig blandt WLK-deltagerne om der er stemning for en mailingliste.
   • Arbejde i gang med en ansøgning om undervisningsmateriale. Matthias kontakter andre chapters for mulig støtteskrivelse
   • Separatmøde senere på året (den 20. august 2018) om en mulig masseopload af billeder fra stadsarkiver, DFI, SMK og natmus. Der er mindst tre værktøjer til det. Derudover er der elementet med Structured Data on Commons som på et tidspunkt kommer.
  • WIkiWednesday - Vi mødes i Søndermarken for onsdag den 4. juli. Der mangler tovholder til Aarhus for WikiOnsdag fremover. Der søges ny tovholder pt.
  • WIkiJournalen - Kører fint. Husk deadline 1. juli.
  • Årsrapport for 2017: https://dk.wikimedia.org/wiki/Annual_report_2017 Læs og godkend via email.
  • Undervisning, Sønderborg - Steen tager kontakt.
  • Bloggen: Karen har haft møde med Anne K. om at genoplive WMDK blog. Karen orienterer. Arbejder på at genoplive bloggen til august.
 • Økonomi og medlemmer
  • Overførsel af bankkonti, etc. - Steen arbejder på at rykke endnu.
  • Steen har kigget på Norges økonomi for inspiration.
 • Aktiviteter
  • EU-ophavsret: JURI-udvalg og opkommende afstemning i parlamentet. Matthias orienterer. Artikler 11 & 13 er debatpunkter. Vedtaget i EU Parl. men skal nu oppe med alle medlemmerne. Steen nævnte https://www.b.dk/kronikker/regulering-af-internettets-vilde-vesten-er-ikke-en-begraensning-af (Morten Løkkegaard kronik)
  • Community Capacity Map: Matthias præsenterede udkast til en "Community Capacity Map" for Wikimedia Danmark (se mere om projektet og hvad vurderingerne betyder på meta:Community Capacity Map)
   • Størstedelen af vurderingerne blev vedtaget uændret og kan ses under "Wikimedia Danmark" på meta:Community Capacity Map. Følgende vurderinger blev ændret efter drøftelse.
    • Anerkendelse (Recognition) gik fra N/A til Low/Medium
    • Regler (Policy enforcement) gik fra High/None til High/Low
    • CentralNotice gik fra Low/Low til None/Low
    • Eventlogistik (Logistics and organisation) gik fra Medium/High til Medium/Medium
    • Eventprogrammer (Event program design) gik fra Low/High til Low/Medium
    • Projektevaluering (Project evaluation) gik fra None/None til Low/Low
   • Under drøftelsen af vurderingerne blev følgende observationer fremsat
    • Hvis vi vil fortsætte med at have en stabil mængde events skal vi sørge for at optræne nye folk der også kan administrere dem
    • Vi skal have mere fokus på at anerkende medlemmer af communitiet for deres bidrag
    • Det er ikke relevant pt., men ved etablering af arbejdsgrupper og lign. skal vi sørge for at informere medlemmer og andre interesserede om hvordan man kan deltage i arbejdet
  • Gennemgang af Trello
 • Møder - Tirsdag den 7. august kl. 20.00 på Skype