Bestyrelsesmøde/2021-10-11

Fra Wikimedia Danmark
Spring til navigation Spring til søgning

Bestyrelsesmøde i Wikimedia Danmark den 11. oktober 2021.

Dagsorden[redigér]

 • Indledning
  • Godkendelse af referater
  • Generalforsamling
  • Bestyrelsesmøder den 31. august og 11. september
 • Orientering
  • Økonomi og medlemmer
 • Oplæg fra Peter og Majken
 • Aktiviteter
  • Wiki Labs Kultur
  • Danske Wikipedia 20 år
  • WikiNem
 • Diverse
  • Karen - hun skal væk fra mailinglister mv.
  • Annual report
  • Opgaver og ansvar
  • Trello
 • Møde næste
 • Eventuelt

Referat[redigér]

Tilstede: Asger, Finn, Mattias og Steen. Jan ankom til punktet Aktiviteter.

Indledning[redigér]

Godkendelse af referater Referaterne for generalforsamling 11. september og bestyrelsesmøderne 11. september og 9. og 31. august blev godkendt.

Orientering[redigér]

Steen orienterede om, at han og Kim var på besøg på Statens Museum for Kunst, hvor de mødtes med Merete og Nikolaj, der kunne berette, at de snart var klar til masseupload.

Økonomi og medlemmer Der er kommet lidt flere indbetalinger af kontingent.

Oplæg fra Peter og Majken[redigér]

Steen, Matthias og Finn vil arbejde på et møde med Peter og Majken om yderligere drøftelser af idéen om et sekretariat.

Aktiviteter[redigér]

Wiki Labs Kultur Aktivitetsniveauet har været lavt i efteråret indtil nu. Der er afholdt et møde. Der er p.t. planlagt to månedlige, et online og et fysisk, møder året ud.

Finn foreslog, at annoncere møderne på Twitter.

Dansk Wikipedia 20 år Steen har snakket med Merete vedrørende mulighederne for at være i et auditorium på Statens Museum for Kunst. Steen vil snarest kontakte Merete for at følge op.

Udvalget for Jubilæet afholder møde tirsdag 26. oktober kl. 20:00 på Google Meet.

WikiNem Der er foreslået møde i november. Vi ved ikke på nuværende tidspunkt om mødet bliver realiseret.

Matthias oplyser, at der har været drøftelser om hubs, en slags regionale platforme, som svenskerne gerne vil stå for.

Diverse[redigér]

Karen Bestyrelsen udtrykte værdsættelse for Karens store og gode arbejde igennem årene.

Karen har tidligere været hovedadministrator på Twitter-kontoen. Det blev besluttet, at det overdrages til Finn. Finn kontakter Karen.

Annual report Wikimedia Foundation har rykket Finn for en annual report for 2020. Finn er ved at skrive den og vil rundsende den til bestyrelsen for inputs inden den fremsendes til WMF inden udgangen af oktober.

Finn vil undersøge nærmere, hvornår og hvordan rapporten fremadrettet skal indsendes og om den kan stemme overens med vores foreningsår.

Opgaver og ansvar Steen er kommet med et oplæg til, hvordan vi fordeler opgaver og ansvar fremadrettet

Vi skal i fællesskab finde ud af, hvordan vi fordeler det og strukturer det.

https://docs.google.com/document/d/1PId2iuRNC074VpBbDXAzPO7O2wyYLdDhO0rayiq-HjI/edit

Trello Vi skal have gennemgået vores Trello board og have fjernet det forældede og opdateret det, vi stadig arbejder med.

Næste møde[redigér]

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag 22. november 2021 kl. 19:30 på Google Meet

Eventuelt[redigér]

Intet

Mødet blev hævet kl. 21:19.