Bestyrelsesmøde/2022-03-20

Fra Wikimedia Danmark
Spring til navigation Spring til søgning

Bestyrelsesmøde i Wikimedia Danmark den 20. marts 2022.

Dagsorden[redigér]

 • Indledning
  • Godkendelse af referater
  • Bestyrelsesmøde den 22. november 2021
 • Orientering
  • Økonomi og medlemmer
   • donation NVIDIA / benevity
   • Gentegning
 • Oplæg fra Peter og Majken
 • Aktiviteter
  • Wiki Labs Kultur
   • mødestruktur og -frekvens
 • Danske Wikipedia 20 år
  • evaluering
 • Diverse
  • Karen - hun skal væk fra mailinglister mv.
  • Annual report
  • Opgaver og ansvar
  • Trello
  • intro-møde til Wikipedia - online
   • interesse udefra
   • senere til en lokalhistorisk projekt (Wiki Labs Kultur)
 • Møde næste
 • Eventuelt

Referat[redigér]

Til sted: Finn Årup Nielsen, Steen Thomassen, Matthias Smed Larsen

Orientering[redigér]

Økonomi og medlemmer[redigér]

Donation: Vi har fået en henvendelse fra en virksomhed, der lader medarbejdere donere til velgørende formål gennem virksomheden. De spørger om donationer til Wikipedia skal gennem os eller WMF. Vi mener, at det korrekte er, at sende dem til WMF ligesom det sker, når man donerer gennem de almindelige donationsfunktioner på Wikipedia.

Gentegning: Efter rykker har vi 19 medlemmer, der har betalt, og 13 som mangler. Steen er i gang med at lave en ny påmindelse, der kan nævne nylige aktiviteter (jubilæum, Wiki Labs etc.)

Aktiviteter[redigér]

Wiki Labs Kultur[redigér]

Sidste fysiske møde var på SMK den 25. februar 2022, der blot var tre personer. Vi brugte derfor mødet på at diskutere det fremtidige format for WLK. Vi kan konstatere, at online-møderne er meget populære, men at der modsat er sket et fald ift. hvor mange der dukker op til de fysiske møder, hvilket måske skyldes at online-møderne er mere praktiske for folk, eller fordi folk stadigvæk er påvirket af corona ift. at deltage i forskellige arrangementer.

Vi snakkede også om, at formålet med WLK-møderne har skiftet lidt gennem tiden, fra i starten at være en form for skrivestue, til senere at blive et diskussionsforum for konkrete projekter, hvorfor det kunne være en god ide at få konkretiseret hvad vi egentlig vil med de fysiske møder.

Vi blev derfor enige om, at efter den nuværende sæson afsluttes, vil vi kun holde 4 fysiske møder om året (dvs. ~2 hver sæson), der så til gengæld vil vare 3 timer, og angå et specifikt tema, hvilket også muliggør at man måske kan få folk ind, der ikke allerede befærdes i WLK eller Wikipedia-miljøet. Onlinemøderne vil fortsætte som normalt, og det er indtrykket, at de kører rigtig godt med den faste base, der normalt deltager i dem, og at der er en del potentiale til forskellige projekter derfra.

Dansk Wikipedia 20 år[redigér]

Omkostningerne til jubilæum er betalt. Det blev 3.000 i alt.

Vi synes overordnet at det gik godt. Oplæggene var gode og dannede grundlag for nogle gode diskussioner, og fremmødet var nogenlunde det samme som receptionen da Wikipedia blev 15 år.

Selve planlægningen var lidt kaotisk, men vi kunne heldigvis trække på vores samarbejdspartnere fra WLK. Vi drøftede, hvordan processen kunne fungere bedre i fremtiden.

Oplæg fra Peter og Majken[redigér]

Vi aftalte et møde i påskeferien med Matthias, Steen og muligvis Finn, hvor vi vil arbejde på et udkast til en grant-ansøgning, hvorefter vi vil mødes med Peter og Majken og drøfte det.