Bestyrelsesmøde/2022-05-10

Fra Wikimedia Danmark
Spring til navigation Spring til søgning

Bestyrelsesmøde i Wikimedia Danmark den 10. maj 2022

Dagsorden[redigér]

Indledning Godkendelse af referat Bestyrelsesmødet den 20. marts 2022 Orientering Økonomi og medlemmer Sociale medier DFI - billeder fra stumfilm og Palladium Med kameraet i lommen - https://www.dfi.dk/node/49684 Sekretariat Møde 11-04-2022 nedslag.docx Aktiviteter Wiki labs kultur Wikimania Mødeplan bestyrelsesmøder Wikidag

Referat[redigér]

Tilstede: Asger, Matthias, Jan, Finn, Steen

Indledning[redigér]

Godkendelse af referat: Referatet blev godkendt af alle.

Orientering[redigér]

Økonomi og medlemmer: Intet nyt. Steen arbejder stadigvæk på kontingent-rykker. Fordelingen af betalt/ikke betalt er 19/13.

Sociale medier: Vi har sendt en henvendelse til erhvervsudvalget ang. L 146 om regulering af sociale medier. Vi har påpeget følgende problemstillinger:

  • Bevaring af muligheden for fællesskabsmoderation.
  • Meget bred definition på ulovligt indhold.
  • Meget kort frist for fjernelse af ulovligt indhold, der kan føre til “over-fjernelse”.
  • Afgrænsningen af onlinencyklopædiundtagelsen

Matthias forklarede de overordnede aspekter ved lovforslaget til resten af bestyrelsen. Erhvervsudvalget har sendt et spørgsmål til ministeren om vores henvendelse, og der er svarfrist d. 24. maj.

Indstik om ophavsretsdirektivet: Regeringen var hurtig til at implementere de “dårlige” dele af ophavsretsdirektivet inden for den fastlagte frist, men de “gode” elementer af direktivet er endnu ikke blevet implementeret og dette er påtalt af Kommissionen. Det skyldes problemer hos Kulturministeriet.

DFI: Steen havde et møde med Madeleine om upload af diverse billeder fra stumfilm samt Palladium-film, og filminstituttets beskrivelser af disse. Steen er ved at samle kræfter fra miljøet til at sætte et masseupload i stand.

Med kameraet i lommen: DFI har et seminar i samarbejde med Landsforeningen for bevaring af Foto og Film og lokalarkiver i juni om hverdagsbilleder. Det er en god mulighed for at skabe netværk og samarbejder med lokalarkiverne. Steen vil gerne deltage. Det blev besluttet at WMDK dækker rejseudgifterne, mens Steen selv betaler for selve deltagelsen til arrangementet.

Sekretariat[redigér]

Matthias opsummerede det møde ham, Steen og Finn havde i midten af april om ansøgningen til Foundation. De centrale pointer i mødet er opsummeret i Møde 11-04-2022 nedslag.docx, som blev gennemgået. Det vigtigste er, at d et ville være gavnligt at få udarbejdet en ny strategi.

Vi drøftede hvad indholdet af en sådan strategi skulle være, og Matthias, Steen og Finn fik mandat til at arbejde videre med den.

Aktiviteter[redigér]

Wiki Labs Kultur I (Thorvaldsens Museum): Der er Wikimania 11.-14. august (fra torsdag til søndag). Det er online igen i år, og det er en del af planen, at der bliver afholdt lokale arrangementer i tilknytning til onlinekonferencen. Der kunne være en god mulighed for at holde et lokalt forankret Wiki Labs arrangement d. 12. Steen har et oplæg forberedt til WLK-facebookgruppen. Ellers afventer vi yderligere information fra Wikimania-arrangørerne. NORDIK-konferencen blev nævnt og Matthias har sendt et bidrag afsted. Derudover diskuterede vi licensen på museets data, billeder og tekst. Der var 5 deltagere til mødet.

Wiki Labs Kultur II (Online): Henriette og Lene kom med oplæg. Lene snakkede om Kvindernes Bygning og dens potentiale for arrangementer, arkiver, samt historiske aspekter. Ellers var det faste Wikipedianere der deltog.

Mødeplan[redigér]

  • 14. juni strategimøde
  • 27. juni - bestyrelsesmøde - Wikidag
  • 22. august - fysisk bestyrelsesmøde - Wikidag forberedelse og strategi
  • 17. september - Wikidag og generalforsamling