Bestyrelsesmøde/2022-08-30

Fra Wikimedia Danmark
Spring til navigation Spring til søgning

Bestyrelsesmøde i Wikimedia Danmark den 30. august 2022.

Dagsorden[redigér]

 • Indledning
  • Godkendelse af referat Bestyrelsesmødet den 27. juni 2022
 • Orientering
  • Økonomi og medlemmer
  • Indsamling 2022 / WMF
  • Wiki Labs Kultur
  • Wikimedia Europe
  • Legal
 • Sekretariat
  • Strategi Møde 04-07-2022
 • Aktiviteter
  • Wikidag
  • Generalforsamling
 • Mødeplan
  • Bestyrelsesmøder

Referat[redigér]

Indledning[redigér]

Til stede: Finn, Matthias, Jan og Steen Fraværende: Asger

Referatet fra sidste gang blev gennemgået og godkendt med en enkelt ændring af en stavefejl.

Orientering[redigér]

Økonomi og medlemmer: Der er kommet kontingenter ind fra nogle medlemmer, og der er kommet et enkelt nyt medlem. Finn sender kontingent-påmindelse ud sammen med programmet for wikidagen.

Regnskabet er ikke færdigt endnu, men bilagene er samlet og det færdige regnskab sendes til resten af bestyrelsen og revisor torsdag eller senest lørdag.

Indsamling 2022 / WMF: Der er kommet mange henvendelser angående den igangværende fundraising-kampagne. Mange forholder sig undrende over for, at man ikke kan donere til WMF via MobilePay. Matthias kontakter den relevante person hos WMF og informerer dem herom. Det vil måske blive nemmere i takt med at industrien skaber mere interoperationalitet (se European Mobile Payment Systems Association).

Wiki Labs Kultur: Kører som det skal. Arrangementet d. 12. august i Kvindernes Bygning var velbesøgt. Onlinemødet sidste fredag var opfølgning herpå. Planlægningen af det fysiske edit-a-thon om eksjugoslaviske kunstnere, der vil finde sted i november, er i gang.

Wikimedia Europe (https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Europe): Vi er blevet kontaktet og spurgt om vi vil være med i Wikimedia Europe, der er en oprustning af Wikimedia-bevægelsens tilstedeværelse i EU. Vi er interesserede, og Matthias kontakter EU-folkene mhp. nærmere info om processen. Vi regner med at træffe en formel beslutning på den nye bestyrelses kst. møde.

Legal: Vi fik en henvendelse fra WMF legal angående en klage over indhold på Wikipedia. Sagens indhold og løsning blev drøftet.

Sekretariat[redigér]

Matthias præsenterede et udkast til foreningens strategi, hvorefter der blev givet feedback og forslag til justeringer. Matthias arbejder videre med det så det er klar til generalforsamlingen.

Aktiviteter[redigér]

Wikidag: Vi snakkede om de oplægsholdere vi har skaffet og planlagte mad. Finn sender program mv. ud i de forskellige fora.

Generalforsamling: Vi drøftede generalforsamlingens dagsorden samt andre forhold omkring generalforsamlingen.