Dokumenter/Dokument til bestyrelsesmøde d. 4. februar 2019 (Forslag til ændring af forretningsorden)

Fra Wikimedia Danmark
Spring til navigation Spring til søgning

I forretningsordenen indsættes følgende afsnit mellem "Udvalg" og "Ændring af forretningsorden":

Hjemmeside

Administratorrettigheder

Alle sidende medlemmer af bestyrelsen har mulighed for at blive tildelt administratorrettigheder på foreningens hjemmeside (pt. dk.wikimedia.org). Administratorrettigheder tidsbegrænses til en periode svarende til indtil næste generalforsamling, dog kan denne tidsbegrænsning forlænges såfremt det må antages at den pågældende person også vil bestride sin bestyrelsespost i mere end en embedsperiode. Et bestyrelsesmedlem mister sine administratorrettigheder såfremt personen forlader sin post eller ikke bliver genvalgt, dog jf. nedenfor. Administratorrettigheder fratages også såfremt den pågældende konto er blevet kompromitteret eller på anden måde bliver misbrugt.

Bestyrelsen kan beslutte at medlemmer der ikke sidder i bestyrelsen kan få adgang til administratorværktøjerne såfremt dette sker med henblik på at personen skal løse en bestemt opgave, eller såfremt det anses som gavnligt for foreningen og ikke giver anledning til betænkning. Denne mulighed finder tilsvarende anvendelse for personer der ikke længere er bestyrelsesmedlemmer. Ved tildeling af administratorrettigheder til løsning af en konkret opgave tidsbegrænses rettighederne til det tidsrum der er nødvendigt til at få opgaven løst. Ved generel tildeling af administratorrettigheder til ikke-bestyrelsesmedlemmer fastsættes tidsbegrænsningen skønsmæssigt.

Bestyrelsen kan beslutte at en person får muligheden for at tildele administratorrettigheder (bureaukratrettigheder), eller at rettighederne i stedet skal tildeles af en Wikimedia-forvalter. Bureaukratrettigheder behøver ikke at være tidsbegrænsede.

Beskyttelse

Foreningens hjemmeside giver mulighed for at "skrivebeskytte" enkelte sider så de ikke kan redigeres af andre end administratorer. Skrivebeskyttelse kan altid anvendes når der er tale om:

  1. Sider/dokumenter der er af juridisk eller anden fundamental betydning for foreningen, navnlig foreningens vedtægter, bestyrelsens forretningsorden og sider der indeholder konto- eller telefonnumre
  2. Godkendte mødereferater
  3. Andre "faste dokumenter", f.eks. kopier af breve eller udgivne publikationer.

Bestyrelsen kan ydermere beslutte at sider der ikke er omfattet af ovenstående liste skal skrivebeskyttes.

Det er også muligt at "semibeskytte" sider så de kun kan redigeres af brugerkonti med en vis alder. Denne form for beskyttelse kan anvendes for at forhindre hærværk og spam samt redigeringskrige, eller for at beskytte højt trafikerede sider.

Revisionssletning

Det er muligt for administratorer at fjerne versioner af sider fra redigeringshistorikken, dette kaldes revisionssletning. Revisionssletning kan anvendes såfremt den pågældende version indeholder privat eller fortrolig information, eller fordi dens indhold er ulovligt eller strider imod foreningens værdighed.

Ud over ovenstående grunde, kan bestyrelsen beslutte at foretage en revisionssletning såfremt særlige grunde taler herfor. Ligesom hemmeligholdelse af referater skal denne mulighed anvendes i så begrænset omfang som muligt.

Postliste og intern wiki

Bestyrelsen har en postliste der anvendes til intern kommunikation samt kontakt fra omverden til bestyrelsen. Alle medlemmer af bestyrelsen bliver tilmeldt listen.

Bestyrelsen beslutter i hvilket omfang personer der ikke længere er medlemmer af bestyrelsen skal beholde deres adgang til postlisten, samt hvorvidt personer der ikke er medlem af bestyrelsen skal gives adgang til postlisten.