Formandens beretning 2018

Fra Wikimedia Danmark
Spring til navigation Spring til søgning

Formandens beretning 2018 af Finn Årup Nielsen.

Året 2017-2018 har været udramatisk for Wikimedia Danmark. Der er ingen nævneværdige verserende konflikter og vi har en fin økonomi. Vi har til stadighed en nok lige lovlig lille evne til at igangsætte ny aktivitet, men ellers en god jævn aktivitet når man tager vores størrelse i betragtning.

Vi kan fremhæver en række højdepunkter fra året: Wiki Labs Kultur's ankerkvinde, museumsinspektør og seniorrådgiver på Statens Museum for Kunst, Merete Sanderhoff vandt en nystiftet pris som Open Knowledge Danmark stod for: "Åben Data Prisen". Til deres nominering havde foreningen skrevet at hun var Nomineret for sit store arbejde omkring åbning og digitalisering af kulturarv, OpenGLAM, kreativ genbrug og brugerinvolvering blandt andet i form af afholdelse af 'Wiki Labs' en række workshops, der har til formål at gøre kulturarven lettere tilgængelig. Det kan næppe overraske at Wikimedia Danmark synes at tildelingen ikke var ufortjent. Merete er tilstadighed central i at få de Københavnske kulturinstitutioner til at arbejde sammen med Wikipedia. Vi har et vældigt godt forhold til f.eks. SMK, Det Danske Filminstitut, Den Hirschsprungske Samling og AU's bibliotek i Emdrup. Der har igennem året været månedlige møder i Wiki Labs Kultur, hvor vi udveksler erfaring. Fire Wiki Labs Kulturfolk, herunder to Wikipedianere, Villy Fink og jeg, var inviteret med til at give en workshop om Wikipedia i forbindelse med den internationale Sharing is Caring-konference, hvor Merete Sanderhoff også er ankerkvinden. Sharing is Caring er en stor årlige konference der i år blev afholdt i Aarhus.

Et andet højdepunkt, der måske ikke skal tilskrives foreningen som sådan, men snarere medlemmet Villy Fink Isaksen og igen Merete Sanderhoff, var løsgivelsen af L.A. Rings billeder fra O. P. Christensens samling i Statsministeriet. Billederne blev fotograferet til god kvalitet og er nu på Wikimedia Commons. Projektet blev beskrevet på Statsministeriets hjemmeside.

Et tredje højdepunkt var Talk Town Edit-a-thon den 5. maj 2018, hvor der var godt fremmøde. Det var "organiseret af aktivistgruppen DO:TOPIA og Amnesty International som en del af den feministiske debatfestival Talk Town". Det foregik i Huset i Magstrædet. Til arrangementet forsøgte vi at benytte de onlineværktøjer der er stillet tilrådighed i Wikimedia-miljøet for sådanne arrangementer. Det viste sig gammeldags metoder virkede nemmere.

Til arrangementen i forbindelse med Åben Data Prisen 2018 gav jeg et oplæg om Wikidata. I forbindelse med mit arbejde har jeg også deltaget i flere akademiske møder hvor jeg præsenteret arbejde omkring Wikidata. Møderne har været WikidataCon 2017, WikiCite 2017 og Wiki Workshop 2018.

Vi havde et organisatoriske udestående efter at vores tidligere formand Ole Palnatoke forlod os i 2016, og den daværende næstformand Steen Thomassen tog over som formand indtil generalforsamlingen. Jeg blev valgt som formand og Steen tog kassererposten. Ændringen af kassererposten var langsommelig, men er nu endelig gennemført.

To bestyrelsesmedlemmer deltog i den årlige Wikimedia Conference, hvor Wikimedia bureaurater mødes for at udveksle erfaringer og diskuttere strategi.

I forbindelse med Wikimedia Conference har Wikimedia Foundation arbejdet med en langsigtet strategi. Allerede i 2017 havde Wikimedia Conference afsat en betydelig del til udarbejdelse af denne strategi. I 2018 var den kondenseret til to frase knowledge as a service og knowledge equity. Foreningen tiltrådte denne strategi. Knowledge as a service ligger godt i forlængelse af ideen om at se Wikimedia-bevægelse som mere end blot end online encyklopædi. Knowledge equity, bliver på engelsk forklaret med ``As a social movement, we will focus our efforts on the knowledge and communities that have been left out by structures of power and privilege. We will welcome people from every background to build strong and diverse communities. We will break down the social, political, and technical barriers preventing people from accessing and contributing to free knowledge. Konceptet kan vi støtte. Ordet equity kan måske skabe lidt problemer da det er svært oversætte, måske noget i retning af vidensretfærd.

Foruden Wiki Labs Kultur har vi tilstadighed haft WikiWednesday i Københavnsområdet. Den 4. januar 2018 deltog flere fra Wikimedia Danmark i Public Domain Day på STORM20. Wikimedia Danmark deltog i Kulturnatten via et forlænget Wiki Labs Kultur-arrangement i Det Danske Filminstituts bibliotek. Vores Wikidag i 2017 blev noget ambuteret da to talere måtte melde fra.

Vi har med vekslende held begyndt at skrive en smule på dansk Wikipedia's Wikipediajournalen.

Bestyrelsen har haft kontakt til en dansk kvinde der er ansat i Wikimedia Deutschland's berlinerkontor. Vi har også haft andre kontakter der dog ikke har resulteret i videre aktivitet.

En række projekter er der taget initiativ til i året 2017/2018 og som rækker ind i det nye år:

Flere danske GLAMmere er interesseret i masseupload af deres digitale mediefiler. Vi håber at kunne hjælpe dem med det, måske med yderligere hjælp fra Wikimedia Sverige der fornyligt har fået en bevillig til netop GLAM-masseupload.

Vi havde ønsket at komme i gang med Wiki Loves Monuments i 2017, men det skete desværre ikke. Heldigvis har vi nu i 2018 fået gang i den danske del af Wiki Loves Monuments. Karen Mardahl fra bestyrelsen har været tovholderen her.

I 2017/2018 har bestyrelsen arbejdet lidt med EU's forbedrelser omkring ændringer af loven ifm. intellektuelle rettigheder. Det gælder f.eks. panoramafrihed. I juni 2018 var der især diskussioner og vores næstformand udarbejdede en kronik som blev udgivet i juli 2018 op til en afstemning i Europa Parlamentet. En afstemning i september var ikke tilfredsstillende sit fra det frie Internets synspunkt. I det igangværende aktivitetsår vil dette lovkompleks komme igennem yderligere behandling, og der kan være mulighed for Wikimedia Danmark og tage et fornyet slag.

Vi ser også frem til et arrangement i begyndelsen af det nye år. Vi vil forhåbentligt kunne løfte sløret for dette arrangement i løbet af efteråret.

Vi har i længere tid haft en dansk-sproget folder næsten færdig til tryk. Det må være muligt i det nye år at foretage de sidste redigeringer og få den sendt til trykken. Bestyrelsen har haft i tanke om at ansøge Wikimedia Foundation om midler til trykningen, men givet foreningens gode økonomi kunne en ny bestyrelse nok vælge at lade foreningen betale trykningen.

Wikimania 2019 vil blive afholdt i Stockholm. Den forholdsvis korte afstand gør det oplagt at få danske Wikipedianere og Wikimedia Danmarks foreningsmedlemmer med.

Der er taget initiativ til møde blandt Nordeuropas Wikimedia-chapters. Under Wikimedia Conference 2018 var der møde og der er planlagt møde i Stockholm i begyndelse af oktober hvor fire fra den nuværende bestyrelsen vil deltage.