Generalforsamling 2016

Fra Wikimedia Danmark
(Omdirigeret fra Generalforsamlingen 2016)
Spring til navigation Spring til søgning

Generalforsamling i Wikimedia Danmark, den 8. oktober 2016.

Dagsorden[redigér]

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 6. Indkomne forslag
 7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår
 8. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9. Valg af formand
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 11. Valg af revisorer og revisorsuppleant
 12. Eventuelt

Referat[redigér]

 • Thyge Larsen valgt som dirigent
 • Finn Årup Nielsen valgt som referent
 • Stemmetæller valgt.

Formandens beretning[redigér]

Formanden, Ole Palnatoke Andersen, aflagde mundtlig beretning.

 1. Vores WikiWednesday i Københavnsområde har været stabil og er blevet kopieret i Aarhus.
 2. Wiki Labs Kunst med Wikipedianer, kunsthistoriker
 3. Forsøgte med skrivestuer (hvor man mødes og skriver), men idéen døde ud.
 4. Medarrangør på HACK4DK, open data day og CPH:DOX' We-can-edit. Derudover inspireret Crowdsourcingday.
 5. Arrangement på Børsen som fotodag
 6. To fra foreningen deltog i Wikimedia Conference i Berlin.
 7. Deltog i Folkemødet 2016.

Planlagte:

 1. Eventuel den danske Wikipedias 15 årsfødselsdag i februar 2017
 2. Arrangement med Statsbiblioteket i oktober 2016.
 3. Kontakt med Statens Værksteder for Kunst
 4. Kulturnats-edit-a-thon i oktober 2016 på SMK.

Bemærkninger og spørgsmål:

 1. Thyge Larsen spurgte ind til foreningens manglende brug af penge.
 2. Forslag om netværk for studerende der skriver på Wikipedia.
 3. Forslag om kontakt til lokalarkiver.

Formandens beretning blev godkendt

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse[redigér]

Kasseren fremlagde regnskabet via projektor.

Der har været nævneværdige indtægter fra kontigender og medlem og bidrag. Eksterne bidrag fik et ekstra bidrag via Ole Palnatoke Andersen engagement ved bibliotekarforening.

Stadig penge på legatkontoen. Forslag om at bruge legatkontoen til rejselegat for studerende.

Regnskabet blev godkendt.

Indkomne forslag[redigér]

Ingen indkomne forslag.

Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår[redigér]

Budgetforslag fra kasseren hvor der regnes med et underskud.

Det endelige vedtaget budget landede på et underskud på omkring 4.000 kroner.

Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter[redigér]

5 bestyrelsesmedlemmer (inklusiv formand) og en suppleant.

Valg af formand[redigér]

Ole Palnatoke Andersen nomineret og valgt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter[redigér]

Jan Friberg, Simon Studinski, Steen Thomassen og Finn Årup Nielsen stillede op og blev valgt som bestyrelsesmedlem. Karen Mardahl valgt som suppleant.

Valg af revisorer og revisorsuppleant[redigér]

Thyge Larsen valgt til revisor og Henrik Sørensen valgt som revisorsuppleant.

Eventuelt[redigér]

Intet