Generalforsamling

Fra Wikimedia Danmark
Skift til: navigering, søgning
Generalforsamlingen i 2010 i Kødbyen.

Generalforsamling

Referater fra 2012 og før ligger på meta:Wikimedia Danmark/Generalforsamling

Dagsorden[redigér]

Dagsorden ifølge paragraf 5 stk. 5 i Vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 6. Indkomne forslag
 7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår
 8. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9. Valg af formand
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 11. Valg af revisorer og revisorsuppleant
 12. Eventuelt