Generalforsamling

Fra Wikimedia Danmark
Spring til navigation Spring til søgning
Generalforsamlingen i 2010 i Kødbyen.
Indgangen til PROSA's lokaler ved Vesterport Station hvor generalforsamlingen i flere omgange har været afholdt.

Generalforsamling

Referater fra 2012 og før ligger på meta:Wikimedia Danmark/Generalforsamling

Dagsorden[redigér]

Dagsorden ifølge paragraf 5 stk. 5 i Vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 6. Indkomne forslag
 7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår
 8. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9. Valg af formand
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 11. Valg af revisorer og revisorsuppleant
 12. Eventuelt

Referat[redigér]

 1. Dirigent: Thyge Larsen.
 2. Referent: Finn Årup Nielsen
 3. Stemmetæller: Matthias Smed Larsen og Jan Friberg
 4. Finn Årup Nielsen oplæste Formandens beretning 2023. Nogle få bemærkninger kom, bl.a. om rekruttering.
 5. Steen fremlagde det reviderede regnskab. Her blev der bemærket en stor udgift til gebyrer. Regnskabet blev godkendt.
 6. Ingen indkomne forslag
 7. Budget. Budgettet blev godkendt
 8. Antallet af bestyrelsesmedlemmer fastsat til 5. Bestyrelsen arbejder på at finde suppleanter.
 9. Finn Årup Nielsen valgt som formand
 10. Bestyrelsesmedlemmer: Jan Friberg, Steen Thomassen, Henriette Roud, Asger Nørgaard valgt
 11. Thyge Larsen valgt som revisor. Simon Studinski valgt som revisor suppleant.
 12. Eventuelt.