Generalforsamling 2013

Fra Wikimedia Danmark
Spring til navigation Spring til søgning

Generalforsamling 2013: Generalforsamling for 2013 blev holdt den 22. september 2013, efter Wikidag 2013. Umiddelbart efter holdtes konstituerende bestyrelsesmøde.

Referat taget på Etherpad: https://etherpad.wikimedia.org/p/Vdjq1UbBvu

Referat[redigér]

Indledning[redigér]

  • Cirka 10 fremmødte.
  • Thyge Larsen valgt som ordstyrer
  • Finn Årup Nielsen valgt som referant

Formandens beretning[redigér]

Kasserens beretning[redigér]

Simon blev valgt som kasserer i 2012, men fik ikke overdraget regnskabet umiddelbart. Først i august 2013 var der bank-adgang. Den konto er nu registreret i foreningens CVR-nummer. Men den foregående kassserer har stadig ikke overdraget kontoen der har pengene til Wikipedian-in-Residence. Den nye kasserer har heller ikke fået overdraget en paypal-konto og der mangler bilag for et beløb: I det forelagte regnskab er beløb med manglende bilag indført under diverse. Der er modtaget kontingent fra 19 personer i år.

  • Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at udarbejde en regnskabsinstruks.
  • Generalforsamlingen pålægger at formanden sender et anbefalet brev til den forrige kasserer senest tirsdag om krav om overførsel af det manglende beløb og evt. manglerne bilag seneste den 1. oktober 2013.

Regnskabet godkendes af generalforsamlingen.

Indkomne forslag[redigér]

En WIkipedianer, der ikke er medlem foreningen (og kan derfor formelt set ikke komme med forslag), foreslår på Wikipedia

  • Sletning af Foreningens vedtægter § 1, stk. 3 om foreningens hjemsted i København
  • Indføring af § 3, stk. 6: Generalforsamlingen foregår ulige år i København og lige år i en by i provinsen, vest for Storebælt.

Formanden foreslår at afvise forslagene. Generalforsamlingen afviser forslaget. Formanden påtager sig at kontakte forslagsstilleren på Wikipedia (opdatering: se seneste indlæg på denne version: Hele Danmarks Wikipedia).

Budget[redigér]

Budget fremlagt af kassereren

Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter[redigér]

4 bestyrelsesmedlemmer udover formanden og 2 suppleanter blev foreslået.

Valg af formand[redigér]

Ole Palnatoke Andersen nomineret og valgt

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter[redigér]

Bestyrelsen fortsætter: Jan Friberg, Steen Thomassen, Finn Årup Nielsen og Simon Studinski. 1. suppleant Kim Bach og 2. suppleant Henrik Sørensen

Valg af revisorer og revisorsuppleant[redigér]

Genvælger Thyge Larsen som revisor.

Nyvalg af revisorsuppleant Karen Mardahl.

Eventuelt[redigér]

Intet