Generalforsamling 2015

Fra Wikimedia Danmark
Spring til navigation Spring til søgning

Wikimedia Danmark Generalforsamling den 20. september 2015 i PROSA's lokaler i København.

Dagsorden[redigér]

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 6. Indkomne forslag
  1. Forslag til vedtægtsændringer
 7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår
 8. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9. Valg af formand
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 11. Valg af revisorer og revisorsuppleant
 12. Eventuelt

Referat[redigér]

Indledning[redigér]

 • Thyge valgt som dirigent
 • Finn Årup Nielsen valgt som referent
 • Henrik B. Søresen som stemmetæller
 • 10 medlemmer var mødt

Formandens beretning[redigér]

Formanden berettede mundtlig.

 • Flere Wikipedia-relateret begivenheder var organiseret af andre hvor Wikimedia Danmark, blandt andet en Edit-a-thon med mange deltagere.
 • Fotodag på Tøjhus-museet.
 • Fotosafari.
 • Vi havde en med til FSCONS, og to med til WSCON i Berlin
 • Wikimedia Danmark medlemmer deltaget som enkeltpersoner i HACK4DK.
 • WikiWednesday hver måned
 • Flere Skrivestuer.
 • Skrivestue for Center for Offentlig Innovation.
 • Indkøbt rollups og magnetskilte.

Ingen bemærkninger til formandens beretning.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse[redigér]

Kasseren fremlagde regnskabet.

 • Blandt indtægter var kontingenter på 2400 kroner og 1800 kroner bidrag.
 • Blandt udgifter har de største været rejse til FSCONS, rejsen til WSCON og udgiften til indkøm af bannere og magnetskilte.
 • Årets resultat blev 1.318,15 kroner
 • Aktiver: Kasserbeholdningen er på 447,00 kroner
 • Aktiver: Bankbeholdning drift: 8544,09 kroner
 • Aktiver: Bankbeholdning legat: 19.480,99 kroner

Bemærkning:

 • Der er stadig ikke adgang til Paypal
 • Regskabet kunne indeholde en budget-kolonne.

Regnskabet blev godkendt.

Indkomne forslag[redigér]

Forslag om vedtægtsændring[redigér]

Forslag til vedtægtsændring:

fra:

§3 Stk. 1 Foreningens øverste og suveræne myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af september måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst fire ugers varsel ved email til medlemmerne.

til

§3 Stk. 1 Foreningens øverste og suveræne myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i september eller oktober måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst fire ugers varsel ved email til medlemmerne. Motivation: Giv nogle flere datoer at vælge imellem til afholdelse af ordinær generalforsamling

Stemmer ved håndsoprækning. 10 ud af 10 godkendte forslaget.

Budget[redigér]

Kasseren fremlagde et budget.

 • Blandt udgifter blev 8.000 kroner til aktiviteter.
 • Blandt indtægter: 2.500 kroner i kontigenter og 2.500 kroner i bidrag.
 • Budgeteret Årets resultat på -3.150 kroner.

Der er ingen plan om hvad de 8.000 kroner skal bruges til.

Budgettet blev vedtaget.

Fastlæggelse af kontingent[redigér]

Der blev stillet forslag om et kontingent på 100 kroner og det blev vedtaget.

Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, og af revisorer og revisorsuppleant[redigér]

Det blev vedtaget at bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer og mindst een suppleant. Ole stiller opsom formand og ingen andre. Bestyrelsen blev genvalgt (Simon Studinski, Jan Friberg, Steen Thomassen, Finn Årup Nielsen). Henrik B. stillede op som suppleant og blev valgt.

Thyge Larsen blev foreslået som revisor og blev valgt og Karen Mardahl som revisorsuppleant.

Eventuelt[redigér]

 • Bestyrelsen beklager at ikke have brugt alle budgerede penge.

Bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen[redigér]

Umiddelbart efter blev holdt konstituerende bestyrelsesmøde (Bestyrelsesmøde/2015-09-20).