Generalforsamling 2014

Fra Wikimedia Danmark
Spring til navigation Spring til søgning

Wikimedia Danmark generalforsamling den 21. september 2014 i PROSA's lokaler i København.

Dagsorden

[redigér]
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 6. Indkomne forslag
  1. Forslag til vedtægtsændringer
 7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår
 8. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9. Valg af formand
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 11. Valg af revisorer og revisorsuppleant
 12. Eventuelt

Referat

[redigér]

Indledning

[redigér]
 • Thyge Larsen valgt til dirigent
 • Finn Årup Nielsen valgt som referent
 • Simon Studinski valgt til stemmetæller
 • 9 medlemmer var mødt op.

Formandens beretning

[redigér]

Formanden Ole Palnatoke Andersen, der udleverede en oversigt med "Stikpunkter til beretning, Wikidag 2014:

 • "Mediebrag" i slutningen af september, hvor Sanne Søndergaard opdagede "Wikipedia for kvinder"-siden hvilket med

Projekter:

Derudover arbejde med at facilitere Wikipedia-redigering har ført til

 • Kommunevalgs-editathon på Frederiksberg Rådhus
 • Tekstil-editathon
 • Planlagt Ligestillings-seminar med KVINFO i begyndelsen af oktober
 • Planlagt Kunst og designprojekt i slutningen af oktober.
 • Projekt med DMI afventer.

Foreningen var med i to ansøgninger til Kulturministeriets puljer:

Arrangementer foreningen har hold involvere:

Yderligere:

 • Vi har prøvet at få Wikimaps i gang.
 • medvirker i GLAM-survey
 • Torben Sagild har haft en radioprogram i Radio24syv. Formanden medvirkede i programmet.

Sager angående Astrologihuset og Konnex. Astrologihuset var angående forsidefoto af Eurovision-vinder. Formanden har haft møde med Københavns Universitets Humanistiske Fakultet, Falck, Københavns Stadsarkiv, Naturstyrelsen og Filminstituttet. Bemærkninger til formandens beretning:

 • Albin Olson, der fotograferede til Eurovision, blev "hostet"
 • Der blev gjort opmærksom på det nye "Trap Danmark" og frie billeder fra Nationalmuseet
 • Midtjysk turisme

Formandens beretning blev godkendt.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

[redigér]
 • Kassereren fremlagde et revideret regnskab, med blandt 2200 kroner i indtægter fra kontigenter og årets resultat på 2371,97 kroner.
 • Kassebeholdningen er på 8 kroner, driftsbankkontoen 8097,09 kroner, og 21685,15 på legatbankkontoen.

Regnskabet blev godkendt. Bemærkninger:

Indkomne forslag

[redigér]

Forslag til vedtægtsændring angående kontingent fra formanden. Formandens begrundelser og andres bemærkninger:

 • En person fra Wikimedia Foundation spurgte hvorfor vi havde kontingent.
 • En fjernelse kunne betyde mindre byrde til kassereren.
 • Vi får ingen kontigentindtægt til at finansiere daglig drift.
 • Uden kontigent kunne vi måske få større donationer.

Formanden bemærkede at istedet for vedtægtsændringen kunne man blot sætte kontingentet til nul kroner. Formanden trak foreslaget.

Budget

[redigér]

Det blev bemærket det var uklart hvilket regnskabsåret der skulle lægges budget for. Kassereren fremlagde et regnskab. Der blev foreslået ændringer så årets resultat blev på over -3000 kroner da man valgte at sætte en høj udgift under "Aktiviteter".

Fastlæggelse af kontingent

[redigér]

Der blev stillet forslag om et kontingent på 100 kroner og det blev vedtaget.

Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, og af revisorer og revisorsuppleant

[redigér]

Det blev vedtaget at bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Ole Palnatoke Andersen blev valgt som formand, resten af bestyrelsen blev genvalgt (Simon Studinski, Jan Friberg, Steen Thomassen, Finn Årup Nielsen) Som suppleanter blev Kim Bach valgt (som første suppleant) og Henrik Sørensen (andensuppleant), Thyge Larsen blev valgt som revisor og Karen Mardahl som revisorsuppleant.

Eventuelt

[redigér]
 • Videokonference-udstyr til mødet blev foreslået.
 • Kommentar til vedtægterne: "udgangen af september" kunne ændres så at flere datoer kunne vælges til generalforsamlingen.

Bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen

[redigér]

Umiddelbart efter blev holdt konstituerende bestyrelsesmøde (Bestyrelsesmøde/2014-09-21).