Generalforsamling 2018

Fra Wikimedia Danmark
Spring til navigation Spring til søgning

Generalforsamling 2018 for Wikimedia Danmark lørdag den 15. september 2018 klokken 15:30 i PROSA's hovedkontor, Vester Farimagsgade 37A, 1606 København V [1].

Dagsorden[redigér]

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 6. Indkomne forslag
 7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår
 8. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9. Valg af formand
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 11. Valg af revisorer og revisorsuppleant
 12. Eventuelt

Referat[redigér]

 1. Thyge Larsen valgt som dirigent
 2. Karen Mardahl valgt som referent
 3. Stemmetæller ikke valgt.
 4. Formandens beretning
  1. Formanden, Finn Årup Nielsen, aflagde mundtlig beretning i formandens beretning.
  2. Formandens beretning blev godkendt
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
  1. Der var en mindre diskussion om hvorfor man bliver medlem.
  2. Regnskabet blev godkendt.
 6. Indkomne forslag
  1. Ingen indkomne forslag.
 7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår
  1. Budgettet var godkendt. Kontingent er fastsat og godkendt til 100 kr.
 8. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  1. Vi fortsætter med de antal vi har nu med 5 bestyrelsesmedlemmer (inklusiv formand) og en til to suppleanter.
 9. Valg af formand
  1. Finn Årup Nielsen nomineret og valgt.
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  1. Jan Friberg, Karen Mardahl, Steen Thomassen og Matthias Smed Larsen stillede op og blev valgt som bestyrelsesmedlem. GF bad bestyrelsen om at gå ud og finde op til to suppleanter.
 11. Valg af revisorer og revisorsuppleant
  1. Thyge Larsen valgt til revisor og Simon Studinski valgt som revisorsuppleant.
 12. Eventuelt
  1. Thyge efterlyste een til moderator på Wikimedia email som en backup.
  2. Karen fortalte om et forespørgsel om artikel udveksling med Wikimedia Levant gruppen. Der vil komme mere om det på Landsbybrønden.
  3. Steen orientere om et forslag til en fokusmåned til at skrive danske artikler om danske emner der findes på andre sprog, men ikke det danske.