Generalforsamling 2012

Fra Wikimedia Danmark
Spring til navigation Spring til søgning

Ordinær generalforsamling for Wikimedia Danmark den 23. september 2012 i PROSAs lokaler på Vester Farimagsgade.

Referat[redigér]

(foreløbig)

Indledende bemærkning[redigér]

Tilstede: Ole Palnatoke Andersen, Kim Bach, Steen Thomassen, Finn Årup Nielsen, Henrik Søren, Jesper (ikke indmeldet og derfor ikke stemmeberettiget), Jan Friberg, Thomas Bredøl, Thyge.

 • Kim Bach valgt som dirigent. Indkaldelsen til generalforsamlingen var den 26. august 2012 så han kunne konstatere at
 • Finn Årup Nielsen valgtes som referant.
 • Jesper og Thyge valgt som stemmetællere

Formandens beretning[redigér]

Formanden Ole Palnatoke Andersen fortalte om:

 • Wikiwednesday'er er afholdt
 • Et par fotodage i samarbejde med Nationalmuseet: Julefoto på Nationalmuseet, Frilandsmuseet og Brede Værk.
 • Wiki Loves Monuments
 • Residerende Wikipedianer på Nationalmuseet, der var Ole Palnatoke Andersen. Vi fik et grant fra foundation til den residerende Wikipedianer på omkring 21.000 kroner. Nationalmuseet betalte dog lønnen, således at vi nu har penge stående.
 • Simon og Ole til Wikikonference i Berlin, angående Chapters Association. Vi afventer om vi skal være medlemmer.
 • Nordisk samarbejde: Der er arbejdedes på en nordisk årsbog.
 • Første weekend i oktober 2012 er hackathonen "hack4dk". Formanden er involveret med et oplæg
 • I december 2012: "Sharing is caring".
 • Den færøske og den grønlandske er ikke særlig aktive. Særligt den grønlandske har lav aktivitet.
 • Bestyrelsen har arbejde med strategi.

Kassererens regnskab[redigér]

Kassereren Thomas Bredøl fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse Årets resultatet 2286 kroner, 23 medlemmer.

Regnskabet var ikke revideret ved generalforsamlingen. Regnskabet blev godkendt under forudsætning af at revisoren ikke har bemærkninger.

Indkomne forslag[redigér]

Ingen

Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår[redigér]

2013-2014 budget blev fremlagt af kassereren. 100 kroner blev foreslået som kontigent og vedtaget.

Bestyrelse[redigér]

 • Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 1 formand og fire bestyrelsesmedlemmer.
 • Ole Palnatoke Andersen valgt som formand.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Jan Friberg, Steen Thomassen, Finn Årup Nielsen, Simon Studinski.
 • Henrik Sørensen (anden suppleant), Kim Bach (første suppleant).
 • Valget af revisor faldt på Thyge, og som revisorsuppleant Thomas Bredøl.

Eventuelt[redigér]

FSCONS i 9.-11. november i Göteborg. Der er midler til at "nogle stykke" kan tage dertil.