Generalforsamling 2020

Fra Wikimedia Danmark
Spring til navigation Spring til søgning

Generalforsamling 2020 i Wikimedia Danmark, lørdag den 19. september 2020 fra klokken 16:00. På Internettet via Google Meet med Internet-adressen http://meet.google.com/kot-mumi-dpv

Det fysiske møde på PROSA er aflyst.

Dagsorden[redigér]

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 6. Indkomne forslag
 7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår
 8. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9. Valg af formand
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 11. Valg af revisorer og revisorsuppleant
 12. Eventuelt

Referat[redigér]

 1. Valg af dirigent
  • Thyge Larsen blev valgt som dirigent
 2. Valg af referent
  • Matthias Smed Larsen blev valgt som referent
 3. Valg af stemmetællere
  • Thyge Larsen blev valgt som stemmeteller
 4. Formandens beretning
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
  • Regnskabet, der var revideret af revisoren, blev fremlagt til godkendelse. Regnskabet er tilgængeligt på linket https://www.steenth.dk/fil/WMDK_regnskab_2019-20.pdf
  • Nedslag
   • Foreningen har haft 24 medlemmer, hvilket er højere end tidligere år, og har modtaget en donation på 300 kr.
   • Renter og gebyrer ift. banken er vokset. Det vil muligvis være nødvendigt at undersøge andre muligheder her.
   • Underskuddet var mindre end budgetteret, hvilket skyldes at vores sædvanlige arrangementer ikke er omkostningstunge.
   • Revisoren bemærkede, at det er hensigtsmæssigt at have en sammenlignings- og budgetkolonne, så der er overblik over de forskellige tal.
   • Regnskabet blev godkendt.
 6. Indkomne forslag
  • Der var ingen indkomne forslag.
 7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår
  • Det foreslåede budget blev fremlagt. Budgettet er tilgængeligt på https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qHFy6sHId_Z2RVM2vUdvUESGqp1EMntijjWqFBzK2LA/.
  • Budgettet var baseret på forrige års budget, og er baseret på et uændret budget, med en opjustering på grund af forhøjede bankudgifter.
   • Det har været diskuteret i bestyrelsen hvorvidt billigere muligheder for bank skal undersøges.
   • Kasseren noterede, at udgifterne til MobilePay er retfærdiggjort på grund af øget medlems- og kontingentindtag.
  • Foreningen har en god formue, med mange midler til projekter.
  • Budgettet blev godkendt.
  • Kasseren indstillede at kontingentet for det efterfølgende regnskab skulle være 100 kr. Dette blev vedtaget.
 8. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  • Antallet af bestyrelsesmedlemmer blev sat til fem, inklusive formanden.
  • Antallet af suppleanter blev sat til to.
 9. Valg af formand
  • Finn Årup Nielsen genopstillede som formand og blev valgt
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  • Jan Friberg, Asger Nørgaard, Steen Thomassen og Karen Mardahl genopstillede til bestyrelsen. De blev alle valgt.
  • Matthias Smed Larsen stillede op som suppleant. Han blev valgt, og det blev samtidigt besluttet at anden suppleantpost forblev åben.
 11. Valg af revisorer og revisorsuppleant
  • Thyge Larsen genopstillede som revisor. Han blev valgt.
  • Simon Van Studinski blev valgt som revisorsuppleant.
 12. Eventuelt
  • Matthias blev takket for sin indsats som bestyrelsesmedlem.
  • Der var ikke yderligere punkter til eventuelt og generalforsamlingen sluttede.