Høring/Videreanvendelse af den offentlige sektors informationer

Fra Wikimedia Danmark
Spring til navigation Spring til søgning

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer.

Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet et udkast i forbindelse med PSI-loven til sikring af implementering af EU-direktiv 2013/37/EU. Ifølge høringsbrevet er de væsentligste emner:

  • "Udvidelse af lovens anvendelsesområde til at også at omfatte biblioteker, herunder universitetsbiblioteker, museer og arkiver."
  • "Mulighed for særlige gebyrregler og eneretsaftaler for biblioteker, herunder universitetsbiblioteker, museer og arkiver."

Materialet er tilgængeligt på:

http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/17367

Den oprindelige lov:

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=29235

Wikimedia Danmarks bemærkning[redigér]

Følgende blev indsendt den 27. oktober 2020 til Digitaliseringsstyrelsen

Bemærkning fra Wikimedia Danmark til udkast til forslag til lov om ændring af lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer[redigér]

Wikimedia Danmark er en støtteforening for online-encyklopædien Wikipedia, den åbne database Wikidata, mediearkivet Wikimedia Commons og en række andre wikier (samlet betegnet "Wikimedia-wikier") der udgiver indholdet under åbne licenser. Som sådan kan vi støtte at udvalgte datasæt fra den offentlige sektor gøres gratis og maskinlæsbart tilgængelige via API-grænseflader og tilgængelige i form af massedownloads hvor det er relevant.

Vi vil gerne bemærke at for at Wikimedia-wikier kan få glæde af datasættene er det et krav at datasættene gøres tilgængelige under en licens der er kompatibel med Creative Commons-licenserne. Wikipedia og de fleste andre wikier benytter Creative Commons' "kreditering-deling på samme vilkår", mens Wikidata benytter den såkaldte Creative Commons Zero-licens der er en slags "public domain"-licens. Disse licenser har betydning for hvilke data vi kan inkludere i wikierne.

Hvis de offentlige datasæt gøres gratis og maskinlæsbart tilgængelige, men med et krav om kreditering kan det betyde at de ikke kan inkluderes i Wikidata. Hvis de offentlige datasæt gøres gratis og maskinlæsbart tilgængelige, men med et krav om at de ikke må ændres og/eller videreformidles (distribueres) herunder sælges, så kan de øjensynligt ikke benyttes i nogen af Wikimedia-wikierne.

Som vi læser udkastet indeholder det ingen bestemmelser om kreditering, ændring eller videreformidling. Vi vil gerne opfordre til at loven nævner at data fra offentlige virksomheder gøres tilgængelig ikke blot til "videreanvendelse" men også til videreformidling med mulighed for ændring og salg og at kreditering ikke er nødvendig.

Reference for Creative Commons Zero-licensen: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.da


med venlig hilsen

Finn Årup Nielsen

Formand, Wikimedia Danmark

Folketingets udgivelse[redigér]

Folketinget har udgivet de indkombe høringssvar herunder Wikimedia Danmarks høringssvar: