Quarterly report/2011-04

Fra Wikimedia Danmark
Spring til navigation Spring til søgning
Indholdet på denne side er overført fra Wikimedia Danmarks metawiki-side fra før foreningen havde sin egen hjemmeside. Visse ting er blevet rettet/modificeret, men der tages forbehold for eventuelle fejl. Klik her for at se bidragsyderne til den oprindelige version.

Kvartalsrapport april 2011 / Quarterly Report - April 2011[redigér]

Medlemmer og økonomi / Members and Economy[redigér]

Dansk: Foreningen har ca. 1650 kr. og 20 medlemmer.
English: Wikimedia Denmark has 20 members at the end of first quarter and a treasury of approx. DKK 1650,-

Aktiviteter i K1 2011 / Activities in 1st quarter 2011[redigér]

Internt / Internal[redigér]

Dansk: Der er afholdt 2 bestyrelsesmøder i det forløbne kvartal - i februar et fysisk møde, i marts et møde over IRC.
English: Two board meetings was conducted; a physical presence meeting in February and one online in March.

Eksternt / External[redigér]

Dansk: I første kvartal lå Wikipedias tiårsdag, som også i Danmark gav en del omtale. Desværre måtte vi aflyse vores fejring, men i 2012 bliver den dansksprogede Wikipedia 10 år, og så fejrer vi det bare der.

Vi har også fortsat samtalerne med forskellige kulturorganisationer, se nedenfor, og med IT-Politisk Forening.

Desværre løb det planlagte seminar om kulturarv og delingskultur ud i sandet. Vi fortsætter drøftelserne med Dansk Historisk Fællesråd.
English: During the quarter, Wikipedia's tenth anniversary gave some Danish publicity. Unfortunately we had to cancel the planned Wiki-X celebration, but in 2012 we will be celebrating the Danish-language Wikipedias 10 years anniversary.

We have continued our talks with various cultural organizations (detailed below) and with IT-Politisk Forening (IT-Political Association).

We were not able to conduct the planned seminar Kulturarv og Delingskultur (Cultural Heritage and Shared Culture), but we continue our dialogue with Dansk Historisk Fællesråd (Danish Historical Confederation).
IT-Politisk Forening / IT-Political Association of Denmark[redigér]
Dansk: I februar måned afholdt vi et møde med IT-Politisk Forening for at se, om vi havde nogle fælles berøringsflader. Gennem en god dialog viste det sig, at vores fælles berøringsflade er begrænset, da deres primære arbejde vedrører rettigheder og privatliv på internettet. På områder som f.eks. ophavsret har vi nogle fælles interesser, så vi har besluttet ikke at opgive kontakten med hinanden, men heller ikke aftale nye møder.
English: In February we had a meeting with IT-Political Association of Denmark to see if we have some common interests and concerns. Through a good dialogue we found out that these common interests only are a few, as their primary concern is about individuals rights and privacy on the internet. In some areas, as copyright, we have some common interests, we have decided to remain in contact, though no further activities are currently planned.

Planlagte aktiviteter i K2-K3-K4 2011 / Planned activities in Q2-Q3-Q4 2011[redigér]

Samarbejde med Nationalmuseet / Collaboration with the National Museum of Denmark[redigér]

Dansk: Nationalmuseet ønsker at der skabes Wikipedia-artikler om alle danske runesten, og vil i den sammenhæng forsøge at frikøbe en runologisk medarbejder og donere billeder af runesten til Wikimedia Commons.

Nationalmuseet vil holde åbent for wikipedianere en dag, hvor vi får lov til at fotografere en mængde genstande.

Nationalmuseet vil videre undersøge muligheden for at donere en mængde billeder til Wikimedia Commons.

Nationalmuseet opslår i efteråret eller i begyndelsen af 2012 en wikipedian-in-residence-plads.
English: The National Museum of Denmark wants to create Wikipedia articles on all Danish Runestones. To accomodate this, they will seek to assign an employee specialised in Runestones and donate pictures of runestones to the Wikimedia Commons.

The National Museum will create a day, especially for wikipedians to photograph numerous artefacts and the Museum will further explore the possibility of donating an amount of existing images to Wikimedia Commons.

In late 2011 or in the beginning of 2012, the National Museum advertises a Wikipedian-in-residence position.

Samarbejde med Statens Arkiver / Collaboration with The Danish State Archives[redigér]

Dansk: Statens Arkiver ønsker mere offentlig opmærksomhed om sine arkivalier, og vil derfor lade wikipedianere fotografere en mængde arkivalier, udvalgt i fællesskab mellem parterne. Statens Arkiver undersøger mulighederne for i 2011 at modtage en wikipedian-in-residence. Opslag skal udarbejdes.
English: The Danish State Archives wants more public awareness of its holdings, and will invite Wikipedians to photograph a number of archival materials, selected jointly by the parties. The Danish State Archives are examining their options to receive a Wikipedian-in-residence during 2011. An announcement for this must be prepared.

Wiki Loves Monuments[redigér]

Dansk: Der har været møde med Kulturarvsstyrelsen om bygninger, mindesmærker osv.
English: There has been an initial meeting with the Heritage Agency of Denmark on buildings, monuments, etc.

WikiWednesday[redigér]

Dansk: WikiWednesday forventes genoptaget i maj.
English: WikiWednesday is expected to resume in May.