Undervisningsmateriale om at skrive på Wikipedia

Fra Wikimedia Danmark
Spring til navigation Spring til søgning

Opstart af forløbet[redigér]

Undersøgende opgaver

Formål:

  • at eleverne skaber deres egne begyndende vidensstrukturer og begrebsdannelser gennem aktiv involvering
  • at læringsudbyttet af den aktive involvering bruges som koblinger til opstartssamtalens indhold for at skabe et højere læringsniveau vha. bedre vidensforankring.
  • at facilitere arbejdsstrategier, som understøtter sprogudvikling og forståelse hos eleverne generelt, men med særligt fokus på flersprogede og dyslektiske elever.
  • at skabe en højere grad af refleksion og stimulere innovativ tankegang.

Opgave 1: Undersøg, tænk og forklar vha. billeder, lyd og tekst. Hvad er et leksikon? Hvordan kan det se ud? Hvilken funktion har det? Hvordan er det opbygget? Hvilke tekstelementer indgår i layoutet? Hvilke forskellige typer leksika findes der? Hvis du skulle lave dit eget leksikon, hvad skulle det så handle om?

Opgave 2: Undersøg, tænk og forklar vha. billeder, lyd og tekst. Hvad er et opslagsord? Hvad er et opslag? Hvad bruger man det til? Kan man slå alt op? Hvor kan man slå op henne? Hvordan sikrer man sig lødigheden/troværdigheden i opslagene? Hvis du skulle kunne bruge et opslag til noget, hvad er så vigtigt?

Opgave 3: Undersøg, tænk og forklar vha. billeder, lyd og tekst. Hvad er Wikipedia? Hvad kan man bruge Wikipedia til? Hvordan er det opbygget? Hvem skriver opslagene? Hvem bestemmer, hvilke opslag, der får plads? Hvordan afgør man, hvad der er et godt og relevant opslag? Hvis du ejede Wikipedia, hvilke regler ville du så lave for at sikre kvalitet i opslagene?


Samtale om hvad Wikipedia er

  • Et leksikon, dvs. en samling af VIDEN organiseret efter opslagsord.
  • Som alle skriver på, dvs. at alle der vil, kan bidrage.
  • Som ingen og alle ejer. Alle der vil, kan ændre og rette. Så det er FÆLLES viden, som korrigeres.
  • Det er viden om noget der er vigtigt for flere end dem der skriver det. Så ikke alt ligger på Wikipedia. Det er derfor vigtigt at guide eleverne til at finde frem til emner, der er relevante ("notable") i det almene opslagsværk, som Wikipedia er. Ellers risikerer elevernes arbejde at blive indstillet til sletning, og det er jo stik imod al intention og motivation bag undervisningsforløbet. Læs mere om relevanskriterier for artikler ("notabilitet") på Kriterier for artikler.

Hvad skal vi skrive om?[redigér]

Der er nærmest uendelige muligheder for at vælge hvad I skal skrive om. det kan fx være vores landsby, særlige dyre- eller naturfænomener i lokalområdet, eventyr af H.C. Andersen, forfattere, kunstnere, vores egen skole og så videre.

Der er dog to begrænsninger som der skal tages højde for.

  1. Det man skriver om, skal være interessant for andre end dem der skriver om det og deres nærmeste. Det kaldes "notabilitet", at det skal være "notabelt".
  2. Man må ikke skrive om sig selv eller noget man har særlige interesser i. Derfor kan det også være en udfordring at skrive om sin egen skole, for kan man skrive objektivt og neutralt om den?

Beslutningen om hvad klassen skal skrive om, kan afhænge af hvilke fag der indgår i arbejdet eller det kan være helt åbent og op til eleverne.

Brug for eksempel ideaboardz.com til at lave en brainstorm om mulige emner. Forsøg derefter sammen med klassen at samle forslagene i et mindre antal overordnede kategorier. Diskuter forslagenes fordele og ulemper. Og afslut med en afstemning om hvilken I skal vælge.

Hvad vi ved og skal vide[redigér]

Indledende overblik over hvad vi ved, og hvad vi ikke ved.

Fordeling af opgaver[redigér]

Beslutning om hvilke aspekter af fænomenet der skal skrives om. Fordeling af opgaver mellem grupper.

Research[redigér]

Søge viden, sortere, udvælge.

At skrive på Wikipedia[redigér]

Eleverne opretter brugere. De skriver om sig selv på deres profilside: Klik på profilnavn, klik på rediger.

Introduktion til Wikipedias særlige samarbejdsform.

Med udgangspunkt i Velkommen til Wikipedia og Artikeludvidelse. Derefter leg i Sandkassen.

Derefter kigger vi på Stilmanualen som indeholder svar på næsten alle spørgsmål om hvordan siderne skal opbygges og skrives.

Medier til Wikimedia[redigér]

Wikipedia består også i meget høj grad af billeder, video og andre mediefiler. Det er en central del af artiklerne at der også er medier i tilknytning til teksten.

Klassen kan tale om hvilke billeder, videoer og andre medier der skal produceres og hvem der har ansvaret.

Skrive og revidere[redigér]

Skrive udkast. Give respons – fra den ene gruppe til den anden og fra læreren til alle grupper. Revidere – og gentage.

Klar til udgivelse[redigér]

Læse korrektur. Lægge teksten op.

Feedback fra omverden[redigér]

Andre wikipedianere vil nu læse og enten rette i teksten eller give feedback og forslag til forbedringer. Og så kan man fortsætte ved 7.

Festligheder[redigér]

Til slut kan man holde en reception for forældre eller andre klasser hvor elevernes første offentliggjorte leksikonartikel fejres.