Bestyrelsesmøde/2014-03-18

Fra Wikimedia Danmark
Spring til navigation Spring til søgning

Bestyrelsesmøde, 2014-03-18.

Wikimedia Danmark bestyrelsesmøde

Dagsorden[redigér]

  • Godkendelse af referat fra forrige møde
  • Orientering
    • Høring/Review of the EU copyright rules
  • Økonomi og medlemmer
    • Medlemsantal, gentegning
    • Paypal - status
  • Aktiviteter
    • OSM-møde
    • Berlin-mødet
    • Annual report
    • Project manager for the Chapters Dialogue feedback
    • Internationale Melodi Grand Prix og foto-akkredittering.
    • wikimaps
  • Mødeplan
    • næste bestyrelsesmøder
    • dato for generalforsamling (dato for hack4dk#)

Referat[redigér]

Indledning[redigér]

Tilstede: Finn Årup Nielsen, Ole Palnatoke Andersen, Jan Friberg, Kim Bach, Steen Thomassen, Simon Studinski, Henrik Sørensen

Godkendelse af referat fra forrige møde: https://dk.wikimedia.org/w/index.php?title=Bestyrelsesm%C3%B8de/2014-02-04&oldid=1284 Referatet blev godkendt.

Formandens orientering[redigér]

  • Horoskop-sagen (om uretmæssigt brug af billede af Albin i et magasin): Det forlyder at bladet er tæt på lukning, så Albin får måske ingen penge.

Orientering[redigér]

Økonomi og medlemmer[redigér]

Kassereren Simon orienterede:

  • Vi har 23 medlemmer
  • Det er lykkedes at få et par medlemmer til at gentegne.
  • PayPal er stadig uklar, men den er tilmeldt en e-mail-adresse under vores kontrol, men vi er ikke klar over adgangskoden. Simon arbejder videre på sagen.
  • Simon har fået en bekræftelse på at vi har fået tildelt legatet fra WMF. Der skal afleveres en beretning senest den 29. juni.

Aktiviteter[redigér]

  • Steen forsøger at sætte et møde op mellem Wikipedia- og OpenStreetMap-miljøerne efter påske.
  • Wikimedia Conference 2014 11.-13. april. Der er plads til to, men vi sender kun Palnatoke.
  • Annual Report 2013 opdateret og færdig. Annual Report 2012 også rette. Finn "sender" annual report ud (chapter-listen f.eks.https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediaannounce-l ).
  • Project manager for the Chapters Dialogue feedback. Jan og Palnatoke har forsøgt at få fat i personen bag Project Manager for Chapters Dialogue. Deadline for møde med hende var 12. marts, så vi er ikke længere relevante.
  • Internationale Melodi Grand Prix og foto-akkredittering. Vi regner med at Albin Olsson har fotoakkreditering. Kim kontakter Albin.
  • Wikimaps.
    • Henrik var i Helsinki til Wikimaps-møde den 28. februar 2014.
    • Han har oprettet en side på intern-wikien: https://intern.wikimedia.dk/wiki/Wikimaps
    • Palnatoke har haft et hangout med Wikimaps-folkene.
    • Palnatoke har forsøgt at etablere et møde mellem Nationalmuseet, Det kongelige bibliotek og os.
  • Genoprettet intern.wikimedia.dk, adresser mangler for nogle bestyrelsesmedlemmer: https://intern.wikimedia.dk/wiki/Adresseliste Simon mangler stadig. Simon sætter sig på.
  • Ajourføring af forretningsorden: Regnskabsinstruks og tegningsregler. Mangler stadig.

Mødeplan[redigér]

  • 7. april 2014 er aftalt som næste mødedato for fysisk Bestyrelsesmøde.
  • Der er udsendt en doodle for møde i maj.
  • Generalforsamling med Wikidag den 21. september 2014, eftersom hack4dk er 26.-27. september
  • Steen har snakket om en Wikicafe.