Bestyrelsesmøde/2014-10-29

Fra Wikimedia Danmark
Spring til navigation Spring til søgning

Bestyrelsesmøde den 29. oktober 2014, fysisk møde.

Dagsorden[redigér]

 • Godkendelse af referat fra sidste møde
 • Orientering
 • Økonomi og medlemmer
  • Grant-afrapportering
  • Ny legatansøgning principper for brug af midler
 • Aktiviteter
  • Evaluering af wikidag og generalforsamling
  • FSCONS
  • Folkemødet
  • Hæftet: At bidrage til Wikipedia - kladde på https://dk.wikimedia.org/wiki/At_bidrage_til_Wikipedia/Korrektur
  • Nyhedsbrev
  • Studiestue, Odense
  • GLAM Midtjylland
  • WikiWednesday - november og resten af vinter
  • Kvinfo - editathon
  • Danmarks Biblioteksforening og andre om projekt fra Kulturstyrelsen
  • Aktivitetsplan
 • Mål for året
 • Mødeplan
  • Heldagsmøde - hvis vi vil og kan finde en dato
  • Mødekalender - møder fordelt på året

Referat[redigér]

 • Tilstede: Finn Årup Nielsen (referant), Henrik Sørensen, Kim Bach, Jan Friberg, Steen Thomassen, Ole Palnatoke Andersen, Simon Studinski
 • Godkendelse af referat fra foregående møde
 • Orientering
  • Ole har modtaget materiale fra Nordea (ifm. hvidvaskning "kend din kunde") hvor formulaer skal udfyldes. Simon fylder formulaen ud i samarbejde med Ole.
 • Økonomi og medlemmer
  • 17 medlemmer.
  • Simon sender rykkere ud.
  • Der er brugt penge på FSCONS
  • Wonderful Copenhagen konference-afdeling har kontaktet Ole om at byde ind på Wikimania. WoCo foreslog Wikimania 2016, men det vurderer Ole og vi at vi ikke er klar til. Ole har foreslået Wikimedia Conference som har et par hundrede deltagere.
 • Grant-afrapportering
  • Iflg. Foundation vil vi få besked på hvis Foundation ønsker penge tilbage
  • Henrik er ved at søge til roll up bannere. Fik pointer til Vista Print.
 • Wikidag: Ikke mange ud over bestyrelsen.
  • Visitkort? Template-fil ligger på internal.wikimedia.org som Ole har adgang til.
  • Annoncering på meetup.com og LinkedIn.com
  • Vi flytter generalforsamlingen og wikidagen til lørdag. Steen kan bestille en dag i slutning af september mht. HACK4DK.
 • FCONS: Simon tager afsted.
 • Nyhedsbrev diskutteret
 • Modtaget en mail fra Studiestue Odense
 • GLAM Midtjylland på AROS. Et par Wikipedianere i Aarhus er koblet på.
 • WikiWednesday:
  • Falder i november sammen med virk.dk arrangement, men holdes i caféen http://dinnyeven.dk
  • December: Open Community. H.C. Ørstedvej.
 • KVINFO
 • Danmarks Biblioteksforening og andre om projekt fra Kulturstyrelsen: Finn og Ole arbejder videre.
 • Mødekalender: