Bestyrelsesmøde/2014-12-10

Fra Wikimedia Danmark
Spring til navigation Spring til søgning

Bestyrelsesmøde, 2014-12-10 klokken 20:00 i Wikimedia Danmark via IRC.

Dagsorden[redigér]

 • Godkendelse af referat fra sidste møde
 • Orientering
 • Økonomi og medlemmer
  • Ny legatansøgning og principper for brug af midler
 • Aktiviteter
  • Evaluering af wikidag og generalforsamling
  • FSCONS
  • Folkemødet
  • Hæftet: At bidrage til Wikipedia - kladde på https://dk.wikimedia.org/wiki/At_bidrage_til_Wikipedia/Korrektur
  • Nyhedsbrev
  • Studiestue, Odense
  • GLAM Midtjylland
  • WikiWednesday - november og resten af vinter
  • Kvinfo - editathon
  • Danmarks Biblioteksforening og andre om projekt fra Kulturstyrelsen
  • Aktivitetsplan
  • Webshop med Wiki-produkter à la Wikimedia France, der bruger Spreadshirt,
  • Henvendelse fra adjunkt ved Det Informationsvidenskabelige Akademi, Aalborg (København S?)
 • Mål for året
 • Mødeplan

Referat[redigér]

Indledning[redigér]

Orientering[redigér]

 • Wonderful Copenhagen: Ser på Wikimedia Conference (f.eks 2016) og vi (Ole + WoCo) holder møde i januar.
 • Advokatbrev: En biograferet person ønsker en episode slettet. Ole har forklaret hvordan Wikipedia virker til advokaten. Det bemærkedes at bestyrelsesmedlemmerne er velkomne til at kigge på artiklen og se om den kunne forbedres.
 • Skagens Museum: Problem med PD-art vs Ophavsretslovens §70: Skagens Museum mener at deres fotografers rettigheder er krænket gennem misbrug af Google Art Project. Vi fortsætter samtalen og vejleder hvor de skal spørge, og hvad de kan forvente af svar.

Økonomi og medlemmer[redigér]

 • Foreløbigt overskud på 1.130,33 kr.
 • 17 medlemmer
 • Pga. budgetteret underskud er overskud ca. -36 % af budget
 • Henrik har gjort PEG Grants opmærksom på at vi snarest vil søge om flere midler fra dem.
 • Henrik har modtaget e-mail om penge til rollup-banner.
 • Princip for brug af midler. Udsættes til januar.

Aktiviteter[redigér]

 • FSCONS
  • Generelt et relevant sted for Wikimedia at være repræsenteret
  • WMSE havde en lille bod og holdt et par indlæg
  • For at blive bedre for WMDK, behøves flere, der f.eks. kan stå med i WMSE-boden
  • Der var ingen fælles nordisk møde.
  • Simon: Vi bør have flere med næste år.
 • Folkemødet.
  • Forslag: Mobil event, arrangement på biblioteket, "undervisning", foto.
  • Arbejdsgruppe: Simon, Kim
 • Hæftet: steenth færdiggør hæftet og udarbejder ansøgning om midler til trykning sammen med HenrikKbh
 • Nyhedsbrev: Ole og Simon
 • Intet nyt fra Studiestuen i Odense
 • GLAM Midtjylland
 • KVINFO: Intet nyt
 • Webshop: Henrik kigger på webshop, og WMF's regler. Inspiration http://wikimediasverige.spreadshirt.se/
 • Mål: 25 medlemmer inden sommer, fire egne åbne arrangementer. Deltagelse i mindst to andre arrangementer inden sommer
 • Mødeplan: