Bestyrelsesmøde/2018-08-07

Fra Wikimedia Danmark
Spring til navigation Spring til søgning

Bestyrelsesmøde i Wikimedia Danmark den 7. august 2018 per Internet

Dagsorden[redigér]

 • Godkendelse af referat
 • Orientering
  • Wiki Labs Kultur
  • WikiWednesday
  • Wikipediajournalen
  • Godkendelse af Årsrapport for 2017.
  • Wikidag
  • Undervisning, Sønderborg
  • "Skoletjeneste" - forespørgsel på Twitter/Facebook om klassehjælp i efteråret. Karen/Steen orienterer.
  • Bloggen: Karen har haft møde med Anne K. om at genoplive WMDK blog. Karen orienterer.
 • Økonomi og medlemmer
  • Overførsel af bankkonti, etc. - er det gjort?
 • Aktiviteter
  • EU-ophavsret: JURI-udvalg og opkommende afstemning i parlamentet
  • Community Capacity Map: Matthias præsenterer udkast
  • Gennemgang af Trello
 • Møder
  • 10. september hos SimCorp

Dokumenter[redigér]

Referat[redigér]

Til stede: Jan Friberg, Matthias Smed Larsen, Karen Mardahl, Finn Årup Nielsen Fraværende: Steen Thomassen

 • Referat fra sidste møde godkendt
 • Orientering
  • Wiki Labs Kultur
   • Der har ikke været aktivitet pga. sommerferie, næste event er 24. august på SMK
   • Matthias spurgte om mailingliste på WLK-Facebookgruppen, der var stemning for det blandt tovholdere, men også fra almindelige deltagere. Matthias kigger på den videre procedure for at få en WMF-understøttet mailingliste.
  • WikiWednesday
   • Næste WikiWednesday er d. 8. august.
   • Ikke noget nyt ift. at få en ny tovholder på WikiOnsdag i Aarhus.
  • Wikidag
   • Storm20 er planlagt venue.
   • Finn har skrevet rundt for at finde talere, 2 kan indtil videre.
   • Matthias ved fortsat ikke om han kan deltage pga. studier
   • Finn og Karen formulerer indkaldelse til generalforsamlingen og sender den ud.
  • Årsrapport for 2017
   • Finn har færdiggjort årsrapporten
   • Hvis der ikke opstår nogen komplikationer frem til næste møde er den godkendt
  • Skoletjeneste
   • Vi er blevet rykket mht. skoletjeneste. Karen skriver svar og sørger for at få fundet ud af hvad vi gør fremadrettet.
 • Økonomi og medlemmer
  • Overførsel af bankkonti, etc.
   • Alt på plads
 • Aktiviteter
  • Gennemgang af Trello
   • Nordic Meeting
    • De nordiske chapters holdte et NEM-møde på Wikimania og skrev ud til Northern Europe-listen
    • John Andersson fra WMSE siger at de regner med at have tingene på plads i sidste halvdel af august.
    • Der er plads til 5 stk. fra hvert chapter, flere forskellige har udtrykt interesse, men vi afventer yderligere detaljer
   • Community Capacity Map
    • Matthias lagde det færdiggjorte CCM op på Meta-wiki, fik respons fra Asef Bartov fra WMF
    • Ikke noget fremskridt ang. CCM for de danske og færøske wikipediaer
   • Wiki Loves Monuments
    • Karen kickstarter Wiki Loves Monuments
   • EU-kommissionens ophavsrets-reform
    • Matthias' artikel blev publiceret den 4. juli. Emnet bliver taget op igen til september i Strasbourg.